Joustavasti osaaminen haltuun

Mitä: Yhteiset tutkinnon osat integroidaan ammatillisiin työpaikalla opittaviin tutkinnon osiin määrittelemällä ne työtehtävät, joita tekemällä osaaminen hankitaan. Jos keskeistä sisältöä ei voida oppia työpaikalla, niin se opitaan koulussa.

Malli tukee yksilöllistä etenemistä, sillä mallissa ryhmällä ei ole yhteisiä oppitunteja, lukujärjestyksiä eikä tiukkoja aikatauluja. Ohjausta opiskelijoille tarjotaan erikseen sovittuina aikoina. Opetus ja ohjaus eriytetään oppijan mukaan ammatillisissa ja yhteisissä tutkinnon osissa.

Testattu liiketalouden opiskelijoilla, joille sopii joustava ja yksilöllinen tapa oppia ja jotka haluavat nopeuttaa opintojaan. Malli sopii myös opiskelijalle, joka haluaa yhdistää opiskelun ja työssäkäynnin.

Yhteystiedot: Merja Rui, merja.rui@salpaus.fi