Yto-aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä osaamisen hankkiminen siirtyy yhä enemmän työelämään. Yhteisten aineiden (yto-aineet) integrointi ammatillisiin opintoihin nousee entistä tärkeämmäksi, koska henkilökohtaistaminen ja aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnistaminen koskevat kaikkia opiskelijoita, ei ainoastaan aikuisopiskelijoita.

Hankkeessa tehdyt pienimuotoiset kokeilut eivät riitä vielä varsinaisen mallin rakentamiseen. Ne ovat kuitenkin antaneet suuntaa, mitä tulee huomioida, kun lähdetään integrointityöhön.

Merkittävintä on ollut opettajille ylittää kynnys lähteä omasta luokkahuoneesta työsaleihin tutustumaan, käydä työpaikoilla ja hahmottaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä. Oman oppiaineen sisältöjen vieminen työpaikoille ei ollutkaan vaikeaa, mutta suunnittelu- ja koordinointityö olivat aikaa vieviä.

Toiminnan toteutus:

  1. Opettajat kartoittivat mitkä ryhmät ovat mahdollisia ja olisiko näissä ryhmissä opiskelijoilla kiinnostusta lähteä mukaan. Kiinnostuneita oli enemmän mitä kokeiluun pystyttiin ottamaan. Kokeilut pystyttiin järjestämään kolmessa eri yrityksessä.
  2. Opiskelijat ottivat itse asian esille työpaikalla: voiko opettaja tulla työpaikalle ja mikä olisi sopiva ajankohta. Työnantajaa ei velvoitettu mihinkään.
  3. Opettajat antoivat tehtävät opiskelijoille Wilman kautta: esittely yrityksestä, työtehtävistä ja kuinka työpaikalla on huomioitu työergonomia. Esittelyn pituudeksi oli määritelty yksi tunti.
  4. Opettajat menivät työpaikoille sovittuna aikana. Heille oli hankittu jo aiemmin turvakengät, jotta he voivat noudattaa työpaikan työturvallisuusohjeita. Rakennustyömaalle heille annetiin koululta vielä kypärät ja turvaliivit.
  5. Opiskelijat esittelivät yrityksen toiminnan, kiersivät yrityksen tilat ja kertoivat työergonomiaan liittyvät omat huomionsa.
  6. Opettajat tekivät arvioinnit (ja kaikki mukana olleet saivat kiitettävän arvosanan).

Yhteystiedot: Marianne Hyttinen-Lilja, marianne.hyttinen-lilja@esedu.fi