Työpaikka oppimisympäristönä -malli

Mallin lähtökohtana on ollut taata maratan 2. vuoden kokki- ja tarjoilijaopiskelijoille laadukkaat ja ajanmukaiset oppimisympäristöt, joissa on mahdollistettu osaamisen karttuminen työelämälähtöisesti sekä tutkinnon osien suorittaminen. Mallissa lähes kaikki keskeinen ammatillinen oppiminen tapahtuu työpaikoilla vahvasti ohjaavan opettajan ja työpaikan henkilöstön kanssa. Jokaiselle opiskelijalle muodostuu oma ohjattu oppimispolku. Ratkaisuja oppimisen edistämiseen ja työelämätaitojen hallintaan tulee niin työelämästä kuin oppilaitoksesta. Työelämässä työskentelevä opettaja ohjaa työpaikoilla muitakin oppilaitoksen kokki- , tarjoilija- ja vastaanottovirkailijaopiskelijoita, ei pelkästään ryhmää koskevia tutkinnon osia vaan tutkintojen kaikkia tutkinnon osia.

Mallissa keskeisinä toimijoina ovat mukaan valitut yritykset (pilotissa 4 kpl), jotka tarjoavat ryhmän opiskelijoille työssäoppimispaikat koko lukuvuodeksi. Yritykset hyötyvät opettajan läsnäolosta työpaikoilla sekä pääsevät osallistumaan oppilaitoksen järjestämään koulutukseen ja tilaisuuksiin. Yritykset mm. valmentavat opiskelijoita työelämävalmiuksiin keskimääräistä enemmän. Yritykset tarjoavat tilat, laitteet ja tarvikkeet vastikkeetta opetuskäyttöön. Työelämään hopsatut yksittäiset opiskelijat valmistuvat tehokkaan polutuksen kautta suunniteltua aikaisemmin siirtyäkseen työelämään.

Yhteystiedot: Anne Kumpula, anne.kumpula@tampere.fi