Työelämän edustaja / yrittäjä mentorina nuoren polulla työelämään

tyollistymisen_tukeminenTässä hankkeen saksalaisilta kumppaneilta saadussa toimintamallissa työelämän eri alojen edustajat ja yrittäjät toimivat opiskelijoiden mentoreina opintojen aikana. Näiden vapaehtoisten mentoreiden työn tavoitteena on kertoa nuorille työelämässä vaadittavista taidoista ja tsempata nuoria työelämään siirtymisessä. Toiminnan kohderyhmänä olevat nuoret eivät ole erityisen tuen tarpeessa eivätkä mentorit tukihenkilöitä, vaan toimivat tavallisina työelämässä olevina tai olleina – mentoreina on myös eläkeläisiä – aikuisina.

Lisätietoja:
Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala
etunimi.sukunimi@turku.fi