Työelämä tutuksi – draamallinen integraatio

valmentautuminen_tpt_oppimiseenOpiskelijat tutustuvat päiväkodin työssäoppimisympäristöön näytelmäprojektin avulla. Draamallinen työympäristöön tutustuminen syventää luonnollisella tavalla ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajien yhteistyötä ja opetuksen integraatiota. Opetus ja oppiminen saadaan siirrettyä luokkahuoneesta ai-toon työympäristöön. Luova prosessi saa aikaan innostuneen ilmapiirin sekä opettajien että opiskelijoi-den piirissä. Opettaja toimii enemmän ohjaajana kuin opettajana. Opetussuunnitelman tavoitteet täyttyvät sujuvasti projektin aikana.

Lataa päiväkotivisio »

Lisätietoja:
Mervi Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi, p. 044 770 4213)
ja Mirva Aaltonen (etunimi.sukunimi@sskky.fi, p. 044 770 4860)