Tekniikan alojen koulutuksen klusterimalli

Klusterimallissa on tekniikan alan eri perustutkinnoista koottu kaikille kuuluvia yhteisiä opintoja
kokonaisuudeksi, joka opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden syksyllä. Opiskelijat voivat vielä syksyn aikana miettiä ovatko he valinneet oikean tutkinnon ja voivat tarvittaessa vaihtaa sen. Oleellinen osa klusterimallia on opetuksen toiminnallisuus. Pienimuotoiset projektit oppilaitoksen työsaleissa tarjoavat mahdollisuuden työn tekemiseen omatahtisesti. Opiskeluviikko on kokonainen, 6 tuntia/päivä ja viisi päivää/viikko. Tämä on ollut tietoinen pedagoginen ratkaisu, jolla nuoria ohjataan työelämän pelisääntöihin.

Yto-aineiden suorittaminen on sijoitettu ensimmäiselle lukuvuodelle. Tällä järjestelyllä opiskelijoilla ei ole juurikaan niitä enää suoritettavana, kun siirrytään laajennettuun työssäoppimiseen opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Klusterimallissa on jo suunnitteluvaiheessa sitoutettu työelämää ottaman opiskelijoita aiempaa pidemmille työssäoppimisjaksoille. Malliin kuuluu myös yrittäjien sparraukset opiskelijoille jo ensimmäisen vuoden aikana.

Klusterimallin pilotointi tehtiin tekniikan alalla, mutta jo tässä vaiheessa Pieksämäen yksikössä on suunnitelmia mallin viemisestä toisille koulutusaloille. Malli vastaa myös jatkossa joustavan haun vaateisiin, jossa opiskelijoita otetaan ympäri vuoden.

Vaihe 1: tiedottaminen ja markkinointi: tavoitteena lisätä tietoa koulutuksen uudistamisesta ja lisäämään mielenkiintoa uudistettua koulutusta kohtaan (lehtijuttuja, vanhempain iltoja, kysely 8-luokan oppilaille tekniikan alojen opintojen kiinnostavuudesta ja uudesta mallista)
Vaihe 2: opiskelijat ovat hakevat yhteishaussa perustutkintoihin, koska laki ei salli hakemista muulla tavoin.
Vaihe 3: ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan suunnitelmallisesti ryhmiin sekä työsaliopetukseen
Vaihe 4: syyslukukauden ohjelma:

  •  ytoja on 2 päivänä ja ammattiaineita 3 päivänä viikossa
  •  keväällä alakohtaisia opintoja (laajemmat projektityöt ja työssäoppiminen)
  • työssäoppiminen osaviikkototeutuksena, jolloin ytot jatkuvat 2 päivänä viikossa -> mahdollistaa joustavan/yksilöllisen työssäoppimisen
  • opiskelijoiden siirtoanomukset tutkinnon vaihtamiseen joulukuun puoleenväliin mennessä

Opiskelijoille tehtiin paperinen taito- ja osaamispassi, joka pohjautuu Pieksämäen Seurakuntaopiston laatimaan malliin. Osaamispassin perusidea on ohjata opiskelijan itsearviointia ja näyttää osaamisen kertyminen.

Lue lisää: http://www.esedu.fi/download/20811_Tekniikan_ala_osaamispassi_PMK_v2.pdf

Materiaali

Yhteystiedot: Marianne Hyttinen-Lilja, marianne.hyttinen-lilja@esedu.fi