Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen työelämäpainotteiset vaihtoehdot

Työelämäpainotteisissa opinnoissa pääasiallinen osaamisen kehittyminen tapahtuu työtä tekemällä. Yleisesti tällöin opiskelija on oppisopimuksella, mutta voi olla myös muu työsuhde tai koulutussopimus työpaikkaan. Työelämäpainotteisissa opintopoluissa opiskelijalla on oppilaitoksessa noin yksi päivä viikossa lähiopetusta ja muut päivät osaaminen kehittyy työpaikalla. Lähiopetuksen tarve ja sisältö perustuu osaamisen perusteella henkilökohtaistettuun opintojen suorittamissuunnitelmaan.

Prosessikuvaus:

Opiskelijainfot

 • esitellään opiskelijoille työelämäpainotteisia opintojen suorittamisvaihtoehtoja
 • lukuvuosittain 1-2 infoa

Henkilökohtainen tapaaminen

 • selvitetään opiskelun ja oppisopimuksen edellytykset
 • rekrytointimahdollisuuden kartoitus
 • työnhaussa opastaminen

Oppisopimuksen teko

 • sopimuksen teossa mukana: oppisopimustoimisto, työnantaja, opiskelija sekä mahdollisuuksien mukaan opettaja
 • oppisopimustoimiston edustaja tiedottaa osapuolia oppisopimuksesta sekä käy läpi sopimusasiat, tietopuoleinen opetus järjestetään oppilaitoksessa

Opiskelijan ohjaus

 • varmistetaan, että opetussuunnitelman perusteet täyttyvät
 • opiskelija suorittaa työpaikallaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset ammattiosaamisen näytöt
 • HOKS ja alakohtaisten käytäntöjen mukaan, opettaja huolehtii opiskelijan ohjauksesta yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa. Koulutuspäällikkö tukee tarvittaessa opettajaa tietopuoleisen opetuksen järjestämisessä.
 • opettaja tiedottaa ryhmänohjaajaa aloittavista opiskelijoista. RO puolestaan tiedottaa tarpeen mukaan muuta ryhmää opettavia.
 • oppisopimuksen keskeytyessä tai päättyessä opiskelija palaa automaattisesti oppilaitokseen perustutkinto-opiskelijaksi

 

Materiaalia tulee myöhemmin lisää.

Yhteystiedot: Dinah Arifulla, dinah.arifulla@turku.fi