Tutkinto työtä tehden Hollannin malliin

tpt_oppimisen_monet_mallitNuoret, jotka ovat vaarassa keskeyttää ammatilliset opintonsa, tekevät vuoden ajan sairaalassa laitos- ja keittiöapulaisen töitä (3,5 päivää/vko) ja suorittavat ammatillisia opintoja ohjaavan opettajan johdolla (1,5 päivää/vko) sairaalan tiloissa olevassa luokkahuoneessa.  Opiskelijat tekevät töitä nimetyn työpaikkaohjaajan johdolla neljällä eri osastolla (yleisten tilojen ja potilashuoneiden puhtaanapito sekä ruuanvalmistus- ja jakelu) vuoden aikana. Ohjaava opettaja koordinoi ja organisoi yhteistyötä käytännössä. Vuoden jälkeen opiskelijat joko jatkavat ammatillisia opintojaan oppilaitoksessa tai työllistyvät laitosapulaisiksi sairaalaan.

Lisätietoja:
Noorderpoortin ammatillisen oppilaitoksen Gilde-projekti Hollannin Groningenissa /
Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala (etunimi.sukunimi@turku.fi)