Ryhdikästä työssäoppimista – lisäpalikka uuden opettajan työkalupakkiin

valmentautuminen_tpt_oppimiseenOppilaitoksen työelämäyhteistyön laatua ja tuloksellisuutta parantava tukipaketti, joka sisältää sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri vaiheiden ja toimintatapojen kuvauksen eri toimijoiden näkökulmasta että asianmukaiset lomakkeet. Paketista on apua erityisesti uusille opettajille, kun kaivataan käytännön neuvoja työssäoppimispaikalla ilmeneviin haasteisiin. Kuvattu ja dokumentoitu työelämäyhteistyön toimintaprosessi auttaa osaltaan löytämään entistä paremmin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla tukevia työssäoppimispaikkoja. Tästä höytyvät erityisesti tukea opinnoissa ja työssäoppimisessa tarvitsevat opiskelijat.

Työssäoppimisen muistilista uudelle opettajalle:

1. Työpaikkojen kartoittaminen yritysrekisterin avulla

2. Sopiva työpaikka löytyy

 • tiedonhaku yrityksestä
 • paikan hakeminen (yhteydenotto yritykseen, hakukirje ja ansioluettelo)

3. Mahdolliseen haastatteluun valmistautuminen

4. Työssäoppimispaikka on saatu

 • sopimuksen allekirjoittaminen
 • käynti työpaikalla (työpaikan sijainti)
 • työasu (koululta, työpaikalta, opiskelija itse hankkii)
 • kortit, passit
 • korvaushakemukset (ruokailu ja työmatka yms.)
 • työmatka (miten, milloin ja millä kuljetaan, mahdolliset vuorotyöt, millä pysäkillä jäädään pois, parkkipaikat, kimppakyydit yms.)
 • työpaikan ammattislangi
 • rohkaistaan oma-aloitteisuuteen ja muistutetaan, kuinka tärkeää on kysyä

5. Työpaikan pelisäännöt

6. Työssäoppimisjakso alkaa

 • opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteydenpito ja tapaamiset (tiivis yhteys työpaikkaohjaajiin ja opiskelijoihin, tapaaminen ensimmäisen kahden viikon jälkeen)
 • poissaoloista ilmoittaminen (tieto välittömästi opettajalle)

 

Lisätietoja:
Hanna Pyhäranta
etunimi.sukunimi@lskky.fi, p. 050 3540165