Paikoillanne, valmiina, TÖIHIN

Paikoillanne-valmiit-toihin_esite_kansiPaikoillanne, valmiina, TÖIHIN – malleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi

Julkaisuun on koottu kuvauksia malleista, jotka tukevat ja edistävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista – arjen ratkaisuja ja uusia innovaatioita.

Se pitää sisällään opettajien ja ohjaajien kuvauksia ja ajatuksia muun muassa työelämävalmennuksesta, oikean työpaikan löytämisestä, oman osaamisen kehittämisestä sekä tavoista hyödyntää erilaisia oppilaitosmuotoisen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. Tavoitteena on antaa vinkkejä ja ideoita, jotta monenlaisten opiskelijoiden työelämässä tapahtuva oppiminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

HUOM! Julkaisuun merkityt QR-koodit eivät toimi, kaikki julkaisun liitteet ja linkit löytyvä kuitenkin osoitteesta www.koulutustakuu.fi/paikoillanne-valmiina-toihin