Opettajavaihto

Off

erityisopetusOpettajavaihdossa tarkoituksena on opettajien osaamisen kartuttamisen kautta kehittää opiskelijoiden ohjausta. Opettajavaihdon tuloksena voi syntyä myös uusia yhteistyömuotoja.

Turun ammatti-instituutin ja Bovalliuksen välisessä opettajavaihdossa haluttiin paitsi kehittää opettajan osaamista myös lisätä yhteistyötä eri oppilaitosten välillä. Vaihdon aikana puhdistuspalvelujen opettajat molemmista oppilaitoksista kävivät tutustumassa toistensa puhdistusalan tunteihin sekä keskustelivat työn kehittämisestä.

Opettajavaihto laajentaa opettajan ammatillista tietämystä ja asiantuntijuutta sekä antaa mahdollisuuden oppia toiselta. Toiselta opettajalta saa vertaistukea esimerkiksi siihen, miten jokin opintojakso toteutetaan. Opettajavaihto mahdollistaa oman alan kollegoihin tutustumisen ja uusien verkostojen luomisen. Kollegalta saa myös palautetta omasta työstä. Se myös mahdollistaa hetkellisesti ”irrottautua arjen rutiineista”.