Laaja-alaisen erityisopettajan konsultointiapu yleisessä ryhmässä

Off

erityisopetusUsein ammatillisissa perustutkinnoissa ryhmät ovat suuria ja opettajan mahdollisuus tukea yksittäistä opiskelijaa on rajallinen. Turun ammatti-instituutissa kokeiltiin Bovalliuksen laaja-alaisen erityisopettajan konsultointiapua YTY-hankkeessa.

Erityisopettajan konsultointiavun tarkoituksena on antaa opettajalle yleisessä oppilaitoksessa vinkkejä ryhmän opettamiseen ja ohjaamiseen arjessa. Konsultointiavun kautta jaetaan vinkkejä ja keskustellaan, sen tarkoitus ei ole arvioida opettajaa.

Turun ammatti-instituutissa konsultointiapu toteutettiin liiketalouden matematiikan oppitunneilla. Bovalliuksen erityisopettaja osallistui ensin seuraajana oppitunneille yhteensä kuuden oppitunnin ajan. Tämän jälkeen erityisopettaja antoi ehdotuksia, mitä oppitunnilla voisi tehdä toisin tai miten opetusjärjestelyjä voisi muokata. Opettaja testasi ehdotettuja muutoksia ja vinkkejä, jonka jälkeen opettajat pitivät vielä palautekeskustelun, jossa käytiin läpi muutosten vaikuttavuutta.

Konkreettisia tuloksia konsultointiavusta olivat eriyttäminen matematiikassa », matematiikan tukiopetus sekä henkilökohtainen ohjaus. Lisäksi muita vinkkejä olivat tuntirakenteen muokkaamiseen (tauot, jaksotus ja aiheet) sekä opiskelijan oman vastuun lisäämiseen liittyviä.

Lisätietoa YTY-hankkeesta »