Yhdessä opettamisen malli

Yhdessä opettamisen malli

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on opiskelijoiden oppimistulosten paraneminen liittämällä teoria ja käytäntö toisiinsa. Yhdessä opettamalla on mahdollista ohjata opiskelijaa havaitsemaan...

Tehdään yhdessä -projekti

Tehdään yhdessä -projekti

Tehdään yhdessä -projektin tavoitteena on toteuttaa opiskelijavoimin yhteinen valitulle kohderyhmälle hyödyllinen hanke aina sen suunnittelusta ja toteutuksesta loppuarviointiin. Ryhmän ohjaajalle...

RC-autoprojekti JA Mäkiautoprojekti

RC-autoprojekti JA Mäkiautoprojekti

RC-autoprojekti Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja ryhmätyötaitoja yhteisen projektin kautta. Rc-autoprojektissa ensimmäisen ja toisen vuoden auto- ja...

Opiskelijaprojekti

Opiskelijaprojekti

Parhaiten opiskelijaprojekti sopii toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden kanssa toteutettavaksi erityisesti silloin, kun heillä on jo kokemusta opettajan johdolla toteutetuista...

Pop up -ravintolaprojekti

Pop up -ravintolaprojekti

Kolmannen vuoden kokki- ja tarjoilijaopiskelijat suorittivat valinnaisen à la carte -kurssin organisoimalla pop up -ravintolaviikon oppilaitoksen opetusravintolan tiloihin. Osana projektia...

Yrittäjyyttä oppimassa yön yli 24h-leirillä

Yrittäjyyttä oppimassa yön yli 24h-leirillä

Toisen asteen opiskelijoille suunnatun vuorokauden mittaisen NY 24h-leirin aikana leirille tulleet opiskelijat perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Tavoitteena on...

Opiskelijat mukana seminaarijärjestelyissä

Opiskelijat mukana seminaarijärjestelyissä

Osana markkinoinnin opintojaan kaupallisen ala viimeisen vuoden opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat markkinointikampanjan maakunnallista Erityisen hyvää -seminaaria varten yhdessä kaupungin sivistystoimialan...

Lasten toimintapäivät

Lasten toimintapäivät

Halusimme muuttaa lähihoitajakoulutuksen Kasvun tukemisen ja ohjauksen opintojakson opetusta ja opiskelua käytännönläheisemmäksi ja toiminnallisemmaksi. Opiskelijapalautteen perusteella opiskelijat kokivat opintojakson liian...

Päihdekasvatusprojekti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa

Päihdekasvatusprojekti yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa

Ammattistarttiopiskelijoiden ryhmä teki yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa päihdekasvatusaiheisen projektin keväällä 2012. Idea projektiin lähti Englannista, jossa nuoria on aktivoitu itsenäiseen...

Opiskelijalähtöiset projektit

Opiskelijalähtöiset projektit

Projektit toimivat hyvänä opetusmenetelmänä ja keinona vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia toimia oman oppimisensa johtajana. Parhaiten menetelmä sopii toisen ja kolmannen vuoden...

1 2