Työpaikalla tapahtuva oppiminen VSSHP:ssä

Työpaikalla tapahtuva oppiminen VSSHP:ssä

Malli mahdollistaa työssäoppimisen käytänteiden ja toimintatapojen yhdenmukaistamisen VSSHP:ssä. Opiskelijoille on yhdessä opettajan ja työelämän edustajan kanssa laadittu muistilista sekä prosessikaavio...

OneNote for dummies

OneNote for dummies

Mallissa opettaja saa ohjeet, miten hän voi hyödyntää OneNote muistikirjaa sekä perehdyttää opiskelijat käyttämään sitä. Ohjeet ovat videoklippeinä sekä kuvallisina...

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen toimintamalli

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen toimintamalli

Valmentautumismalli työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Mallin avulla varmistetaan, että opiskelija saa tutkinnon osan/-t suoritettua ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Malli sisältää: heti opintojen alussa...

Työelämän tiedottaminen ja kuuleminen

Työelämän tiedottaminen ja kuuleminen

1. Risteily työelämän kanssa Mallissa kutsutaan työelämän ja oppilaitoksen edustajat yhteiselle risteilylle. Tavoitteena on tiedottaa oppilaitoksen ajankohtaisista asioista sekä kuulla...

Riittävästi tukea työpaikalle

Riittävästi tukea työpaikalle

Myös erityisopiskelijan on mahdollista tehdä kokonaisia tutkinnon osia työelämässä, kun saa siihen riittävästi tukea ja ohjausta. Tässä mallissa hyödynnetään sekä...

Yto-aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin

Yto-aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä osaamisen hankkiminen siirtyy yhä enemmän työelämään. Yhteisten aineiden (yto-aineet) integrointi ammatillisiin opintoihin nousee entistä tärkeämmäksi, koska...

Työelämäfoorumi

Työelämäfoorumi

Koulutusalalla säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa pidettävä työelämäfoorumi tarjoaa hyvän kohtaamispaikan työelämän ja koulutusalan toimijoille sekä alan opiskelijoille. Työelämäfoorumissa voi tiedottaa...

Työpaikka oppimisympäristönä -malli

Työpaikka oppimisympäristönä -malli

Mallin lähtökohtana on ollut taata maratan 2. vuoden kokki- ja tarjoilijaopiskelijoille laadukkaat ja ajanmukaiset oppimisympäristöt, joissa on mahdollistettu osaamisen karttuminen...

Tekniikan alojen koulutuksen klusterimalli

Tekniikan alojen koulutuksen klusterimalli

Klusterimallissa on tekniikan alan eri perustutkinnoista koottu kaikille kuuluvia yhteisiä opintoja kokonaisuudeksi, joka opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden syksyllä. Opiskelijat voivat vielä...

Roolit työelämäpainotteisessa opintopolussa

Roolit työelämäpainotteisessa opintopolussa

Roolikoonnin nimi on ”Opson sattuessa”. Koonnissa on avattu kaikkien opiskelijan oppisopimuspolkuun kuuluvien toimijoiden roolit ja tehtävät yksityiskohtaisesti. Roolit ja tehtävät...

1 2 3 4 29