Työssäoppiminen tutuksi -opinnot – 16 tunnissa työssäoppimisen mestariksi

Työssäoppiminen tutuksi -opinnot – 16 tunnissa työssäoppimisen mestariksi

Työssäoppimiseen valmentautumisen -kurssi opiskelijalle. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelija ensimmäiseen työssäoppimisjaksoon, sen tavoitteisiin ja arviointiin. Lisäksi opiskelijan työelämä- ja työnhakutaitoja...

Erityisen laajaa työssäoppimista

Erityisen laajaa työssäoppimista

Käytännön kautta on huomattu, että erityisopiskelijan lähtiessä laajennettuun työssäoppimiseen tarvitaan paljon enemmän tukea ja ohjausta verrattuna lyhytkestoisempiin työssäoppimisjaksoihin. Hankkeessa on...

Työanalyysi ja työohjekortit

Työanalyysi ja työohjekortit

Ammatilliset oppilaitokset tekevät työanalyysejä yhdessä työnantajatahon kanssa. Työanalyysin tavoitteena on löytää kunkin työn luonne ja työn ammattitaidolle sekä työkyvylle asettamat...

Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

Työelämävalmentaja toimii toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tukena työssäoppimispaikoilla tai työelämässä. Valmentajan työelämätuntemuksen ja yhteistyöverkostojen kautta opiskelijalle löytyy paikka, jossa...

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön!-selkomateriaali on tuotettu oppimateriaaliksi opiskelijoille, joiden on vaikea poimia tavallisesta oppimateriaalista tärkeät asiat tekstin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Julkaisun kieli on hyvin...

Erityisopettajan tehostettu tuki

Erityisopettajan tehostettu tuki

Kuvaus ja tavoite: Tavoitteena on HOJKS-prosessin tehostaminen tarjoamalla ryhmänohjaajalle erityisopettajan tukea sen tekoon. Toteuttaminen käytännössä: Mallissa HOJKS-prosessia koordinoi erityisopettaja. Erityisopettaja...

Teemarästi

Teemarästi

Ammatillisia rästejä voi suorittaa erillisten rästipajapäivien sijaan myös kurssin päätteeksi, kuten Ammattiopisto Livian teemarästipajoissa on tehty. Tässä mallissa on kurssin...

S2-kielipaja

S2-kielipaja

S2-kielipaja on maahanmuuttajaopiskelijoille suunnattu yksilö- tai ryhmämuotoinen kielituki, joka suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Kielipajassa opiskelija saa tukea vaikeiden asioiden...

1 5 6 7