Lunttilapputentti

Lunttilapputentti

Tenttiin valmistautumista voi tukea ja tenttisuoritusta tehostaa järjestämällä lunttilapputentin. Opiskelijat kokoavat kurssin aikana lunttilapun, joka on kooltaan A5. Jokainen saa...

Käsitekarttojen käyttö tentissä

Käsitekarttojen käyttö tentissä

Tässä käytännössä opiskelijat valmistautuvat tenttiin tekemällä tunneilla käsitekarttoja tulevan tentin aiheesta. Valmistautumisvaiheessa käydään läpi kaikki tenttiin tuleva materiaali. Varsinainen tentti...

Kirjallisen kokeen ja tehtävän täydentäminen

Kirjallisen kokeen ja tehtävän täydentäminen

Seuraavassa on kuvattu kaksi esimerkkiä siitä, miten kirjallisen kokeen tai tunnilla suoritettavan tehtävän tekemistä voi ohjata tenttitilaisuudessa tai tunnilla. Kirjallisen...

T1-tason tentti

T1-tason tentti

Jos opiskelijan tavoitteena on syystä tai toisesta tentin läpäisy minimitasolla, hänelle voidaan laatia lista niistä kysymyksistä ja asioista, joilla tähdätään...

Tenttiohjeet ja harjoitustentti

Tenttiohjeet ja harjoitustentti

Ammattiopisto Livian ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opinnot alkavat opiskelutaitojen kurssilla, jossa opiskellaan opiskelutaitojen lisäksi myös toisen asteen tenttikäytäntöä. Kurssin jälkeen järjestetään...

Tenttiin valmennus

Tenttiin valmennus

Tenttiin valmistautumista voi tukea antamalla hyvissä ajoin ennen tenttiä siihen valmentavia kysymyksiä ja ohjausta. Ohjauksessa painotetaan, mikä tekstissä on tärkeää...

Oppimisen edistäminen kirjoittamalla

Oppimisen edistäminen kirjoittamalla

Oppimista voi edistää niinkin yksinkertaisella ja vanhanaikaisella tavalla kuin kirjoittamalla opettajan opettamat asiat muistiin. Kirjoittaminen on hyvä tapa parantaa työrauhaa...

Eriyttäminen matematiikassa

Eriyttäminen matematiikassa

Opetuksen yksilöllistämiseen tähtäävään eriyttämiseen on olemassa useita erilaisia keinoja, joista opettaja voi valita aina tilanteeseen sopivimman. Seuraavassa on esitetty matematiikan...

Ammatillinen lautapeli

Ammatillinen lautapeli

Pelien käyttäminen opetuksessa tuo vaihtelua opiskeluun ja on sen lisäksi tehokas tapa kerrata asioita ja innostaa opiskelijoita. Koulutuskeskus Salpauksen auto-...

Ensiapukortit

Ensiapukortit

Ryhmissä, joille opetetaan ensiapua, voi oppimista tehostaa ensiapukorttien avulla. Korttien avulla työskentely tuo vaihtelua normaaliin tuntityöskentelyyn ja samalla voidaan testata,...

1 2 3 4 5 7