Tervetuloa työelämään -sivusto

Tervetuloa työelämään -sivusto

Tervetuloa työelämään -sivustoon on kerätty työelämän perustiedot työntekijöiden oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Sisällöltään opas on edellä esitettyä Työhön!-julkaisua yksityiskohtaisempi, mutta kielellisesti...

AmisKOODI

AmisKOODI

AmisKOODI on opettajien työn tueksi tuotettu tehtäväkirja, joka on suunniteltu tukemaan yleisten työelämätaitojen kehittymistä. Tehtäväkirjan tarkoitus on auttaa opiskelijoita hahmottamaan...

Yrittäjyys opetusmenetelmänä

Yrittäjyys opetusmenetelmänä

NY-yritys on oikean yrityksen tapaan toimiva opiskelijoiden harjoitusyritys, jonka toiminta-aika on yleensä yksi vuosi. Yritys toimii oikealla rahalla ja se...

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus sopii erityisesti niille erityisopiskelijoille, joilla on vaikeuksia löytää työssäoppimispaikkaa tai joiden työllistymisestä on huoli. Tavoitteena on tehostetun ohjauksen kautta...

Tehostettu työssäoppimisen ohjaus

Tehostettu työssäoppimisen ohjaus

Työssäoppimispaikan etsiminen ja työpaikalla toimiminen voivat olla opiskelijalla vieraita asioita, joiden suorittamiseksi tarvitaan lisää tukea. Tehostetun tuen menetelmät itsessään eivät...

Joustavasti työelämään

Joustavasti työelämään

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opintoihin kuuluu työelämään tutustumista. Joillekin opiskelijoille tämän työelämään tutustuminen on haastavaa, varsinkin jos täytyy mennä yksin...

Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen työelämään

Erityistuen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen työelämään

Alla on esitelty kaksi toimintamallia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta työelämään. Toimintamallit ovat Turun ammatti-instituutista ja Salon seudun ammattiopistosta.  ...

Osaamisen osoittamisen pikkutärpit

Osaamisen osoittamisen pikkutärpit

Tenttikysymysten piilottaminen Tenttituloksia voi parantaa myös niin, että kaikkia tenttikysymyksiä ei paljasteta etukäteen. Tällä voi tukea esimerkiksi opiskelijaa, jolla on...

Yhteistoiminnallinen tentti

Yhteistoiminnallinen tentti

Ammattiopisto Livian lähihoitajakoulutuksessa on käytetty yhteistoiminnallista tenttiä, joissa opiskelijat paitsi laativat kokeen myös arvioivat sen itse. Ryhmätentti aloitetaan niin, että...

Tenttipelkoisen opiskelijan tukeminen

Tenttipelkoisen opiskelijan tukeminen

Perinteinen koe voi olla opiskelijalle pelottava tilanne. Osaamisensa voi osoittaa kuitenkin myös niin, että opiskelija ei edes tiedä olevansa tentissä....

1 2 3 4 7