Vaasan lukiokoulutuksen opoTET-vierailut osa 1/3: OpoTET Mustansaaren kunnan hallinnossa

LukioTEKO-projektin tiimoilta Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin kuusi opinto-ohjaajaa osallistui yhteensä viiteen opoTET-päivään. Vierailukohteet valittiin opojen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Vierailupaikkoja valitessa oli tarkoitus valita tutustuttavaksi mielenkiintoisia ammatteja, joihin ei välttämättä ole tarjolla vain yhtä opintopolkua. Vierailupaikat ja opoTET-kokemukset esitellään tässä kolmeosaisessa blogikokonaisuudessa. opoTET-paikkoja olivat Mustasaaren kunnan hallinto-osasto, Vaasan hovioikeus, eduskunta, Pohjalaisen toimitus, sekä Wärtsilä Finlandin Vaasan toimipisteen HR-osasto.

Vierailujen tavoitteena oli lisätä opojen ajantasaista tietämystä työ- ja elinkeinoelämän vaatimuksista ja tarpeista. Tavoitteena oli, että tätä tietämystä pyritään myös välittämään lukiolaisille blogitekstien ja toissa.fi-sivustolle kirjoitettujen urakertomusten kautta. Päivän tarkoituksena oli toisaalta välittää työpaikoille kuulumisia lukiosta ja luoda uutta yhteistyötä lukion ja organisaatioiden välille. Päivän aikana pyrittiin kartoittamaan mitä työelämä toivoo lukiokoulutukselta ja lukiolaisilta tulevaisuuden työntekijöinä. Kaikki opoTET vierailuja käsittelevät 3 osaa sisältävät tutustumisien aikana tapahtuneita oivalluksia ja koulutuspolkuja, joten lukiolaisten kannattaa ehdottomasti tutustua niihin.

Opinto-ohjaaja Taru, Vaasan lyseon lukio

Fullmäktigesalen i Korsholm.

Vasa gymnasiumin opinto-ohjaaja Marita Backlund osallistui opoTET-päivään Mustasaaren kunnan hallinto-osastolla helmikuussa. Maritalla on itsellä kokemusta kunnallispolitiikasta ja hän oli kiinnostunut tutustumaan kunnan hallinnollisen puolen toimintaan. Marita myös halusi lisätä tietämystään ammateista, joihin yhteiskuntatieteellinen koulutus valmistaa.

Marita kertoo päivästään seuraavasti:

Jag gjorde min Tet-dag på Korsholms kommuns förvaltningsavdelning i Smedsby. Korsholm har 19 302 invånare och det betyder att förvaltningsavdelningen är stor.

Förvaltningen leds av en förvaltningsdirektör. Hon är utbildad ekonomie magister med redovisning som huvudämne och handelsrätt som biämne. Förvaltningsdirektören jobbar med IT, ekonomi och personaladministration. Hon sitter med på kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges möten. Eftersom digitalisering och it är hennes stora intresse, försöker hon lära sig så mycket som möjligt om detta.

Hon jobbar väldigt nära kanslichefen, som är politices magister med statskunskap som huvudämne och offentlig förvaltning och statistik som biämnen. Kanslichefen sköter om personaladministrationen, valen och politik i allmänhet, speciellt juridiska frågor. Hon gilla att jobba med statistik.

Förvaltningssekreteraren är politices magister med socialpolitik som huvudämne och offentlig förvaltning, utvecklingspsykologi och sociologi som biämnen. Hon är kommundirektörens sekreterare och sitter med på koncernsektionens möten, jobbar med fusioner och har andra praktiska uppdrag.

Registratorn är pedagogie magister, men har också läst utvecklingspsykologi och offentlig rätt. Hon jobbar med valen och sköter om registreringen av alla ärenden.
Informationssekreteraren är filosofie magister med finska som huvudämne och politices magister i offentlig rätt. Han sköter om alla val, kommunens infotidning Vårt Korsholm, kommunens webbplats och har också sekreteraruppgifter.

Byråsekreteraren är merkonom till utbildningen. Hon skriver alla föredragningslistor och protokoll. Hon sköter om att alla protokoll justeras i tid.

Webadministratören är politices magister i statskunskap med masskommunikation. Han sköter om att kommunen finns på alla sociala medier. Han jobbar också med kommuntidningen Vårt Korsholm.

Utvecklingschefen är ekonomie magister och han utvecklar kommunen genom olika projekt och leder utvecklingssektionen.
En studiehandledare behöver känna till vilken utbildning som behövs för olika arbetsuppgifter. Kommunens förvaltningspersonal och deras arbetsuppgifter var relativt okända för mig. Nu fick jag chansen, genom detta projekt, att bekanta mig med personalen på Korsholms kommuns förvaltningsavdelning.

Studiehandledare Marita, Vasa gymnasium