Ajatuksia opoTET-käytännön luomisesta Vaasan lukiokoulutuksessa

Terveisiä maaliskuisesta Vaasasta! Tässä tekstissä avaan hieman sitä, millaista oli olla suunnittelemassa ja järjestämässä opoTET-projektia LukioTEKO-hankkeessa.

Aloitetaan siis lokakuusta, jolloin sain tehtäväkseni järjestää opoTET-tutustumispäivät kaikille opinto-ohjaajille Vaasan lyseon lukiossa ja Vasa gymansiumissa. Aloitin opoTET-päivien suunnittelun kartoittamalla sitä, mihin ammatteihin tai aloihin opot ovat kiinnostuneita tutustumaan, missä he ovat aikaisemmin vierailleet aikaisemmissa projekteissa, sekä sitä haluavatko he osallistua opoTET:n yksin vai pareittain. Tämän jälkeen alkoi koko talven kestänyt viestittely monien eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Onneksi opoTET-kohteet löytyivät suurimmaksi osaksi helposti. Tämä kertoo mielestäni siitä, että myös yritykset ja organisaatiot ovat kiinnostuneita lukion ja työelämän välisestä yhteistyöstä.

Ennen ensimmäistä opoTET-päivää pyrin kehittämään mahdollisimman selkeät ja informatiiviset opoTET-ohjeet opoille ja tutustumiskohteille. Ohjeita laatiessani mietin, miten saisimme jaettua vierailuilla hankkimaamme työelämätietämystä myös lukiomme opiskelijoille. Pyysinkin opoTET-paikkojen työntekijöitä kirjoittamaan urakertomuksia toissa.fi-sivustolle. Kertomuksia tuli jonkin verran ja niitä kannattaakin käydä lukemassa! Valmistelin tämän lisäksi kertomusten ja blogitekstien pohjalta kolme oppimistehtävää jatkokoulutusta ja työelämää käsittelevälle opo2 –kurssille. OpoTET-päivien aikana saimme myös uusia kontakteja ja mahdollisia esiintyjiä joka vuotiseen Vaasan lyseon lukiossa järjestettävään Futurefun -päivään. Ennen teemapäivää opiskelijat valitsevat minkä alan ”aaltoon” he haluavat tutustua. Aallot ovat olleet vuosien aikana esimerkiksi tekniikka, sosiaali- ja terveys, kulttuuri jne. Futurefun -päivän aikana opiskelijat osallistuvat useisiin eri luentoihin, joissa valitun alan ammattilaiset ja opiskelijat kertovat omista lukioajoistaan, lukion jälkeisistä koulutuksista, työelämästä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

OpoTET -vierailuja oli yhteensä viisi ja kertomukset näistä kaikista löytyvät tästä blogista. Kun kaikki vierailut oli toteutettu, kokoonnuimme yhteen jakamaan uusia oivalluksia ja oppeja omista tutustumispäivistämme. Päivät olivat olleet kaikkien opoTET-projektiin osallistuneiden opojen mielestä opettavaisia. Kaikilla oli tutustuttavista ammateista tietynlainen kuva jo ennen vierailua. Osa näistä ennakko-oletuksista oli osoittautunut todeksi, mutta kaikista ammateista tai työpaikoista oli paljastunut myös uusia asioita. Yhteistyöllä hankittu tietämys vaikuttaa varmasti opoTET-päivään osallistuneiden opinto-ohjaajien koulutus- ja uraohjaukseen tulevaisuudessa. Vaikka opot olivat oppineet paljon opoTET-päiviensä aikana paljon uutta, kokivat he kuitenkin, että päivässä työpaikasta saa aika pintapuolisen kuvan. Toinen opoTET-päivä olisi voinut mahdollistaa suuremman osallistumisen työtehtäviin, sekä lisännyt tietämystä ammatin päivittäisistä toimista.

Työelämän murrosvaiheen kannalta on tärkeää ylläpitää koulumaailman ja työelämän yhteyksiä. Näemme päivittäin uutisotsikoita työelämän muutoksista; robotiikka korvaa työntekijöitä tietyillä aloilla, työelämässä vaaditaan multitaskingia, määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat työntekoon jne. Samaan aikaan koulutuspoliittisilla päätöksillä pyritään virtaviivaistamaan lukiolaisten työelämään siirtymistä. Laadukkaan opinto-ohjauksen edellytys onkin mielestäni se, että edellä mainitsemiani työelämän muutoksia päästään tarkastelemaan myös koulun seinien ulkopuolelle. LukioTEKO-hanke mahdollisti tämän Vaasassa. Toivottavasti kaikissa Suomen lukioissa mahdollistetaan opoTET:n kaltaiset käytänteet myös tulevaisuudessa.

Opinto-ohjaaja Taru, Vaasan lyseon lukio