”Robots and Us”- Euroopan suurin robotiikkatapahtuma Tampere-talossa

European Robotics Forum (ERF) on maanosamme suurin robotiikkatapahtuma. Suomessa se järjestetään sangen harvoin, mutta nyt kunnia osui Tampereen kohdalle. Osanottajina  oli n 1000 robotiikan ammattilaista kymmenistä eri maista, ja seassa oli myös LukioTEKO-projektiin  osallistuvan Tampereen Klassillisen lukion elektroniikan kurssin opiskelijaryhmä. Kurssin opettaja Pasi Ahtola toimii myös LukioTEKO-projektissa pilottiopettajana. ”ERF tarjoaa hienon mahdollisuuden oppilaille nähdä robotiikan tarjoamat uramahdollisuudet, ja täällä on korkeakoulujen lisäksi myös erittäin runsas yritysedustus”, totesi Ahtola.

Robotteja työmarkkinoille ja PR-tehtäviin

Opiskelijakiertuetta johtivat Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijat. Kierroksen aluksi esiteltiin ”Pullonkaula”, TTY:n automaatiotekniikan opiskelijakerhon ”drinkkirobotti”. Nimensä mukaisesti se valmisti jääteetä tms. juomia PR-tilaisuuksia varten. Opiskelijoiden rakentama robotti oli rahoitettu täysin sponsorituloilla, sitä käytetään eritoten messuilla robotiikan yleistajuisena vetonaulana. Eniten huomiota herättvät kuitenkin inhimillisiä piirteitä omaavat automaatit, kuten autististen lasten hoidossa käytettävä robotti tai ihmisen kokoinen ja kättelemään pystyvä  kone.

 

Tytöt ja naiset aliedustettuna robotiikassa

Clasun tytöt Ezra, ThaoMi ja Jenni olivat tulleet tutustumaan mesuille, mutta kukaan itse ei ollut valinnut elektroniikkakurssia.  Heidän mukaansa luonnontiedepainotus sinänsä kinnostaa,  ja ”robotit itsessään ovat mielenkiintoisia mutta eivät ehkä uravaihtoehtona”. Yllättävän samankaltaisen mielipiteen nostivat esiin myös TTY:n opiskelijatytöt, jotka toimivat messuoppaina. Heidän mukaansa jopa TTY:n opiskelijoissa (enemmistö miehiä) robotiikka jää selkeästi ”poikien touhuksi”.Euroopan suurimmassa robotiikkatapahtumassa naiset olivat harvinaisuus, mutta ilahduttavasti koulukäyttöön tarkoitetuissa LEGO-robottikisoissa noin puolet oli tyttöjä. Tästä voidaan päätellä , että tulevaisuudessa robotiikkamessut eivät enää erotu sukupuolijakauman perusteella.

Projektikoordinaattori Pentti Koivisto, Tampereen lukiokoulutus