Biologilärarna vid Vaasan Lyseon Lukio och Vasa gymnasium besökte Vasa Centralsjukhus (VCS) mikrobiologiska laboratorium

Biologi- och geografilärarna vid Vaasan Lyseon Lukio och Vasa gymnasium har besökt Vasa Centralsjukhus (VCS) mikrobiologiska laboratorium. Syftet med besöket är att skapa framtida möjligheter för studerande, som deltar i fördjupade biologikurser (speciellt kurs 5, Bioteknologi), att se biologi i praktiken.

Besöket föregicks av diskussion och planering. Lärarna besökte mikrobiologiska laboratoriet fredagen den 23 februari. Laboratoriet förevisades av avdelningssköterskan Ann-Christine Grönroos.

Under studiebesöket fick vi bekanta oss med bl.a. bakterieodlingar och resistenta bakteriestammar.

En dyr Maldi-Tof apparat, som inköpts för att effektivera mikrobiologiska avdelningens verksamhet.

Vi kunde även se hur man i praktiken artbestämmer bakterierna, följa med rutinerna på avdelningen samt bekanta oss med avdelningens utrustning (bl.a PCR, som omnämns i biologikursens bok).

Under våra diskussioner under studiebesöket och även efteråt kunde vi lärare konstatera att ett besök mikrobiologiska laboratoriet är en ypperlig möjlighet för studerande att komma i kontakt med praktiskt biologi i arbetslivet. Det breddar förståelsen och motiverar till fortsatta studier.

Vi kunde även konstatera att ingen av oss har den fördjupade biologikursen under våren 2018 (går t.ex. på Vg bara en gång per år), men att vi under nästa läsår kommer att besöka mikrobiologiska laboratoriet på VCS.

Vi riktar ett stort tack till A-C Grönroos för ett berikande studiebesök samt möjligheten för studerande att besöka laboratoriet under hösten 2018.

Biologilärare Anki, Vasa gymnasium