Arbetslivskurs i Vasa gymnasium

Vid Vasa gymnasium ordnade vi en arbetslivskurs tillsammans med aktörer från näringslivet, offentliga sektorn och tredje sektorn. Studeranden fick bekanta sig med olika företag och diskutera med arbetsgivare och fick således insikter i vad som förväntas av framtidens arbetstagare. De fick också konkret jobba med arbetssökning och göra både ansökan och meritförteckning tillsammans med proffs. Under kursen besöktes skolan av externa aktörer. Ett viktigt besök gjordes av fackföreningen JHL som gick igenom arbetstagarnas rättigheter. Studerande gjorde också individuella besök till valfria företag.

Syftet med kursen var att studeranden skulle få bekanta sig med arbetslivets förutsättningar. De allra flesta gymnasiestuderanden väljer att studera vidare på tredje stadiet, men alla kommer ändå någon gång att ingå i arbetslivet. Då är det av stor vikt att man har grundläggande kännedom om vad som krävs och förväntas av en.

I kursens slutskede ordnade vi en panel där fyra deltagare från näringslivet diskuterade framtidens arbetsliv och arbetsgivarens förväntningar på framtidens arbetstagare. Deltagarna kom från företagen ABB, The Switch, VEO och Fondis. Tillfället var tvåspråkigt, enligt principen Bilingual. Även andra studerande från Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio deltog.

Historia och samhällslära lärare Sami, Vasa gymnasium.