Erfarenheterna från Vasa gymnasium´s Arbetslivskurssen

Vi gick en temakurs om arbetslivet på Vasa gymnasium under period 2 och 3 i läsåret 2017-2018.

Vi har genom arbetslivskursen kommit i kontakt med arbetslivet och fått lära oss många nyttiga saker inför framtiden. Vi har fått besök utav olika företag som på olika sätt hjälpt oss att förbereda oss inför arbetslivet. Vi har t.ex. skrivit en CV med hjälp av föregångarna och fått lära oss om arbetstagarnas rättigheter. Vi har också haft en paneldebatt där vi fick svar på våra frågor angående jobbsökning. Vi har också fått möjlighet att besöka valfria företag som intresserar oss inom olika branscher.

Vi har lärt oss mycket under denna kursens gång, det är bra att ha en annorlunda kurs som omväxling. Det viktigaste som vi kan ta med oss från denna kurs in till arbetslivet är bl.a. ha alltid ett skriftligt arbetsavtal, kom välklädd till arbetsintervjun och det är ett plus om du har en video med i din arbetsansökan.

Sara, Adeline och Micaela, Vasa gymnasium.