Tillämpad kurs i Vasa gymnasiet ”Vasa energikluster- förnybart miljövänligt”

Vasa har den största koncentrationen av energiföretag i hela Norden. Energiklustret är viktigt för hela Vasaregionen. Därför tycker vi i Vasa gymnasium att våra studerande behöver få vetskap om vår industri och därtill hörande utbildningar. För att uppnå det har vi en tillämpad kurs i ämnet.

Innehållet i kursen har mycket berott av deltagarna, både antalet och bakgrund. Grundläggande energiteknik är alltid med. Här kan nämnas att se skillnaden på energi och effekt samt de olika enheterna för dessa, elproduktion, reglerkraft, el överföring, verkningsgrad och olika typer av husuppvärmning.

Industribesök samt att göra laborationer i högskolornas gemensamma laboratorium Technobothnia är beroende av hur många studerande som har valt kursen. Med flera studerande är det lättare att göra dylika besök/laborationer då företagens/högskolornas nytta av besöken är att de får marknadsföring. En gång då kursen hade få deltagare gjorde vi ett besök till pannrummet i lärarens egnahemshus och såg konkret på uppvärmningssystemet.

En rolig detalj som jag stark rekommenderar är att låta eleverna göra ett marknadsföringsarbete. Studerande är så vana med att vid presentationer presentera fakta. Det är väldigt svårt för dem att lämna den tanken och istället fokusera på att sälja något, göra en presentation i marknadsföringssyfte. Konkret fick studerandena i mindre grupper välja bland olika energirelaterade saker, allt från LED-lampor till kärnkraftverk, som de skulle sälja på ett övertygande sätt. Till presentationstillfället inbjöds en expert i marknadsföring för att ge feedback.

Fysik lärare Kenneth, Vasa gymnasium