Vaasan lyseon lukion taideaineiden opettajat vierailivat C2 Advertise -mainostoimistossa

Vaasan lyseon lukion taideaineiden eli musiikin ja kuvataiteen opettajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun mainostoimisto C2 Advertiseen 11.1. 2018. Meidät vastaanotti toimitusjohtaja Suvi Markko. Hän esitteli meille upeat, juuri remontoidut tilat. Mainostoimiston muu, noin 16 henkilöstöön kuuluvasta ammattilaisesta oli osa paikalla, osa oli kuvaus- tai muissa työtehtävissä muualla.

Suvi Markko esitteli meille sanoin ja kuvin toimiston pääasiat; innovatiivisen ja monia mainonnan ja markkinoinnin kanavia käyttävän osaamisen. Hän kertoi yrityksen asiakasryhmistä, joita ovat mm. EnergyVaasan energia-alan yritysten uudet ilmeet, Vaasan kaupungin eri alojen yhteistyötahot, kuten esim. kaupunginteatterin markkinoinnin ja koulutusalojen, kuten esim. VAMK:n, mainosspotit. Asiakkaat koostuvat myös lähialueen ulkopuolella olevista tahoista eri puolella Suomea.

Mainostoimiston henkilökunnan monipuolinen koulutustausta tuli myös hyvin esille. Ammattilaiset koostuivat, ei pelkästään eri taiteen- ja visuaalisen alueiden osaajista, mutta myös esim. kaupallisen yliopistokoulutuksen saaneista henkilöistä. Kuvien, videoiden, animaatioiden ja sanojen osaamisen rinnalla on nykyisin tärkeää myös äänimaailma, kuten musiikki.

Sovimme tulevista jatkotoiminnoista ja yhteistyökuvioista siten, että lukiomme voisivat kuvataiteen ja musiikin ryhmien kanssa tulla tutustumaan mainonnan maailmaan ja myös sen taustalla oleviin työntekijöiden koulutustaustoihin. Mahdollista on, että mainostoimistolla voisi tulla esim. AD kertomaan koululle tunneille heidän ”työmaailmastaan” ja ehkäpä teettämään pieniä mainonnan suunnittelun harjoituksia, jota voisimme jatkaa kurssin tunneilla myöhemminkin.

Vierailu oli monipuolinen katsaus, joka avasi silmiä ja korvia mainonnan ja median nykyajan ilmiöihin ja osaamiseen.

Kuvataiteen lehtori Ulla, Vaasan lyseon lukio