Anna osaa kloonata ja koodata

Anna Tuominen on lukiolaisten mentori ja toisen vuoden biotekniikan DI -opiskelija Turusta. Heidi ja Venla Luostarivuoren ja Lyseon lukioista pääsivät Annan mukana marraskuussa kolmelle yliopistoluennolle: fysiikan peruskurssille, insinöörimatematiikan kurssille sekä tietoyhteiskunta ja kyberturvallisuus –kurssille. Päivä Annan kanssa oli osa LukioTEKO–opokurssia.

Heidi ja Venla olivat ensimmäistä kertaa oikealla luennolla ja heistä oli lohduttavaa, että fysiikan ja matematiikan asioista osa oli tuttua (derivointia ja todistelua) jo lukiokursseilta. Kyberturvallisuuden kurssilla huomio kiinnittyi sukupuolijakaumaan: sadasta opiskelijasta noin 15 %:a oli naispuolisia. Tyttöjen mielestä luennot olivat kiinnostavia, mutta toisaalta hyvin erilaisia verrattuna lukio-opetukseen. Molemmat pitivät päivää hyödyllisenä kurkistuksena yliopisto-opiskeluun ja aikovat alalle myös jatko-opintoihin.

Anna on ollut aina kiinnostunut luonnontieteistä ja kannustaa muitakin tekemään rohkeampia valintoja perinteisten ammattien sijaan. Annasta tulee isona esimerkiksi asiantuntija, konsultti tai projektipäällikkö. ”Tärkeää on oppia taitoja tehdä jotakin, eikä pelkkää tietoa”. Kloonaamaan Anna oppi molekyylibiologian kurssilla ja koodaamaan IT-kurssilla.

Tulevaisuudessa Anna haluaisi kehittää diagnostiikkaa, esimerkiksi saada veritestejä tarkemmiksi ja nopeammiksi. Kokonaisten tuoteketjujen ja palveluiden kehittäminen sekä ymmärtäminen kiehtovat Annaa. Ja se, miten testit, laitteet, ohjelmistot ja palvelut muodostavat tuotteen koko ketjun. Kokonaisuuksien hahmottaminen on haastavaa ja siinä auttaa yhteistyö sekä verkostoituminen eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toisaalta ”mitä pienempi firma, sen enemmän pitää osata vähän kaikkea” toteaa Anna tulevaisuutta pohtiessaan.

Heidi, Anna ja Venla Biotekniikan luennoilla.