Hands – on -vierailulla AMK:ssa

Turun Klassillisen lukion opiskelijat osallistuivat syyskuussa Hands – on vierailukäynneille Turun Ammattikorkeakoulussa. Turun AMK:n Konetekniikan opiskelijat valmistelivat vierailijoille käytännönläheisiä työpisteitä, joilla päästiin tutkimaan muun muassa elintarvikkeiden tiheyksiä, mittaamaan Fidget Spinnerin nopeutta ja suunnittelemaan tehokkainta ilmatykkiä. Vierailijat saivat myös kuulla ajankohtaista tietoa insinööriopinnoista ja alueen työllisyystilanteesta.

Käytännön kokeilujen kautta kiinnostusta fysiikkaan ja matematiikkaan

Vierailukäynneille kutsuttiin kaikki Klassillisen lukion ensimmäisen vuosikurssin 200 opiskelijaa. Lukiolaiset saapuivat vierailulle opettajiensa kanssa neljänä eri päivänä. Neljän Hands – on vierailukäynnin suunnittelu ja toteuttaminen kuului Konetekniikan opiskelijoiden Fysiikan laboratoriokurssin toteutukseen. Opiskelijat olivat valmistelleet kahdenkymmenen minuutin pituisia pienryhmätyöpisteitä, joilla vierailijat pääsivät kiertämään.

Työpisteiden tavoitteena oli tarjota lukiolaisille kokemus, joka poikkeaa tavanomaisesta oppitunnista ja herättää mielenkiintoa fysiikan ja matematiikan opiskelua kohtaan. Lukiolaiset saivat työpisteiden suorittamisen yhteydessä mahdollisuuden kysellä tekniikan alan opinnoista suoraan tulevien insinöörien kanssa.

Oppia opettamalla

Konetekniikan opiskelijoiden näkökulmasta työpisteen valmistelussa ja ohjaamisessa saavutettiin monia keskeisiä tavoitteita. Ensinnäkin tulevat insinöörit saivat syvemmän ymmärryksen valitsemastaan aihepiiristä. Lisäksi he pääsivät harjoittelemaan teknisen ja tieteellisen tiedon välittämistä sekä toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Pohdinnassa olivat mm. seuraavat kysymykset:

  • Kuinka tiheyden mittausmenetelmät tai ilmatykin toimintaperiaate voidaan esittää ytimekkäästi ja ymmärrettävästi vieraileville lukiolaisille?
  • Miten saadaan herätettyä vierailijan mielenkiinto ja pidettyä sitä yllä kahdenkymmenen minuutin ajan?
  • Onko teoreettisia asioita mahdollista oppia siten että niitä pääsee kokeilemaan omilla käsillä?

Konetekniikan opiskelijat ovat järjestäneet vierailukäyntitoimintaa jo aikaisemminkin. Tällä kertaa uutta oli että toimintaa kokeiltiin aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa lukiolaisten kanssa. Lukio – opettajat olivat suunnitelleet Hands – on vierailun kiinteäksi osaksi lukiolaisten ensimmäistä matematiikan kurssia. Jatkoa lukioyhteistyölle on luvassa.

Pekka Jukantupa
Lehtori
Turun Ammattikorkeakoulu