MAtematiikkaa ja fysiikkaa Villellä ja demoilla

Saimme syksyn alussa toteuttaa MAY1 ja FY1 -kurssit ryhmänohjausryhmittäin Turun klassillisessa lukiossa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat (n.250) opiskelivat matematiikan ja fysiikan kurssit ryhmänohjausryhmissä, jolloin he ryhmäytyivät ja saivat monipuolisesti opastusta lukiossamme käytössä olevaan matematiikkaohjelmistoon. Näin ohjelmiston käytön harjoittelu jakautui kahdelle oppiaineelle ja aikaa jäi enemmän itse oppiaineelle.

Turun yliopiston Ville -tiimi toi verkkotehtävät ja oppimisanalytiikan MAY1 -kurssille. Tarkoituksena on saada opiskelijoita innostumaan matematiikasta ja luonnontieteiden opiskelusta mm. valitsemalla pitkä matematiikka. Oppimisanalytiikan avulla saadaan tietoa opiskelijoiden työskentelystä koko kurssin ajan ja voidaan myös löytää aikaisessa vaiheessa mahdolliset matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivät.  Lisäksi hankkeessa tuli yhteistyöväylä Turun AMK:n insinöörilinjoille.

Villen oppimisanalytiikkaa
Villen oppimisanalytiikkaa

VILLE-ympäristöön laadittiin MAY1-kurssin sisältöihin perustuen kurssi, jossa oli harjoitustehtäviä kurssin aiheisiin ja käsitteisiin liittyen (murtoluvut, prosentit, lukujonot, logaritmit jne.) sekä tutoriaaleja ja demokierroksia.

Harjoituskierroksien tarkoituksena on harjoittaa ja vahvistaa matematiikan perustaitoja, jotka ovat viime aikoina harmittavasti osoittautuneet kadonneeksi luonnonvaraksi. Harjoituksissa löytyy ”drillausta” käsitteiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja harjoitteluun. Järjestelmä antaa välittömästi palautteen suoritteesta ja ohjaa oikeille jäljille. Lisäksi harjoituskierroksista löytyy luonnontieteiden opiskelun motivointiin liittyviä videoita ja muita tehtäviä.

Näkymä Villen sivuilta

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWISoaI6aK0

Tutoriaalit ovat tarkoitettu asian itsenäiseen opiskeluun. Tutoriaali ohjaa opiskelijaa ymmärtämään uuden asian ja soveltamaan sitä käytännössä.  Demokierroksilla opiskelijat merkitsivät Villeen omasta oppikirjastaan tekemänsä tehtävät ennen demotuntia. Demotunnin alussa opiskelijat vahvistivat läsnäolon ja tehdyt tehtävät sähköisellä ”tunnistelätkällä”. Ville-järjestelmä muodosti opiskelijoista ryhmät siten, että jokaisessa ryhmässä oli mahdollisuus käydä kaikki tehtävät läpi yhdessä keskustellen. Opiskelijoiden suorituksista, kierrosten vaativuudesta sekä niihin käytetystä ajasta saa monipuolista dataa Villessä.

 

 

AMK-yhteistyön tavoitteena oli lisätä fysiikan opiskelua lukiossamme ja tuoda esille alan osaajien valtavan tarpeen työelämässä. Vierailulla opiskelijoille tuotiin esille, että AMK tarjoaa opiskelupaikan teknisistä aloista kiinnostuneille, kunhan lukiossa on opiskeltu perustaidot ja opittu tekemään töitä luonnontieteissä. AMK-vierailusta löytyy tarkemmin linkistä: https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/1576/insinooriopiskelijat-ohjasivat-fysiikan-tyopajoja-lukiolaisille/

 

Demokierroksilla opiskelijat merkitsivät Villeen omasta oppikirjastaan tekemänsä tehtävät ennen demotuntia. Demotunnin alussa vahvistivat läsnäolon ja tehdyt tehtävät sähköisellä ”tunnistelätkällä”.

 

Ville-järjestelmä muodosti opiskelijoista ryhmät siten, että jokaisessa ryhmässä oli mahdollisuus käydä kaikki tehtävät läpi yhdessä keskustellen.

Miia Anttila ja Tero Koskinen, matematiikan lehtorit

Turun klassillinen  lukio