Vaasan lyseon lukion taloustiedon opettajat pankkivierailulla Nordeassa

Vaasan lyseon lukion taloustiedon opettajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun Nordeaan 4.10.2017. Aineryhmässä pohdittiin, että pankki olisi mielenkiintoinen vierailukohde, koska monien opiskelijoiden haaveet lukiokoulutuksen jälkeen suuntautuvat kaupallisiin opintoihin. Samalla toisaalta koko pankkiala on myllerryksen kohteena. Euroopan unionissa rakennetaan pankkiunionia ja pankkisektorin sääntely on lisääntynyt. Toisaalta pankkipalvelut ovat siirtyneet yhä enemmän sovelluksiin ja internettiin digitalisaation myötä. Pankin eteisessä tehtiinkin havainto, että pankissa ei juurikaan ollut tullut käytyä pitkään aikaan. Vierailu oli tärkeä senkin vuoksi, että siinä samalla testattiin ensimmäistä kertaa toimiiko ajatus aineenopettajien yritysvierailusta. Voiko aineenopettajien yritysvierailujen kautta syventää opettajien työelämätietoutta? Entäpä onko ajatus verkostoitumisesta vierailtavan yrityksen kanssa ja yhteistyön kehittämisestä yrityksen ja koulun välillä miten realistinen ja toimiva?

Saimme lämpimän vastaanoton Nordean Vaasan Alatorin konttorissa. Meitä oli vastassa nelihenkinen tiimi monenlaista pankkialan osaamista.  Keskustelimme työntekijöiden koulutustaustasta ja työstä, mutta ennen kaikkea pankin tarjoamista palveluista. Erityisesti keskustelimme sijoituspalveluista ja asuntolainoista sekä koroista. Saimme kuulla myös Nordean yrityksille tarjoamista palveluista. Niissä korostui digitalisaation mahdollistamat erilaiset ratkaisut yrityksen liiketoimintasuunnittelussa, yrityksen perustamisessa ja lopulta rahoituksen järjestämisessä.

Keskustelimme vierailun aikana yleisesti ottaen myös pankkialan murroksista, joista esimerkiksi pankkialan säätely aiheuttaa. Oli mielenkiintoista kuulla, miten esimerkiksi Euroopan unionin direktiivit ovat muuttaneet pankin henkilökunnan työtä viime vuosina. Pankkipalvelut ovat asiakkaille usein vaikeita, minkä vuoksi diektiivien avulla Euroopan unioni on halunnut säädellä esimerkiksi sitä, että pankin on kerrottava asiakkailleen kilpailevien pankkien tuotteista ja hinnoittelusta.

Saimme paljon päivitettyä asiatietoa pankkisektorista. Vierailu tuntui aivan koulutustilaisuudelta ja totesimmekin, että aineenopettajien mutta myös opiskelijoiden kanssa tehtävät pankkivierailut ovat tärkeitä, koska samalla niiden aikana pystyy päivittämään omia tietojaan alalta ja työtehtävistä, jotka muuttuvat koko ajan valtavalla nopeudella.

Vierailun tuloksena syntyi monia ajatuksia yhteistyöstä. Nordean edustajat korostivat, että pankkikonserni kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan ja tekee mielellään yhteistyötä juurikin koulujen kanssa. Vierailun tuloksena syntyi kolme eri sisältöistä opiskelijavierailua Nordeaan:

  1. Ensinnäkin Taloustiedon kurssille (YH02) syntyi Säästäminen ja sijoittaminen sekä oman talouden hallinta -vierailu, jossa tutustutaan pankin tarjoamiin uusiin säästämisen ja sijoittamisen välineisiin. Pääoman kerääminen on tärkeä niin oman talouden hallinnan näkökulmasta, mutta myös esimerkiksi yrityksen perustamisen näkökumasta. Vierailulla tutustutaan myös pankkikonsernin työtehtäviin ja työntekijöiden urapolkuihin.
  2. Toinen Euroopan unioni ja pankkisektori -vierailu suunniteltiin Suomi ja Euroopan unioni muuttuvassa maailmassa -kurssille (YH03), jolloin pankkivierailun aikana tarkastellaan Euroopan unionin sääntelyn vaikutuksia pankkitoimintaan. Vierailulla keskustellaan, miten pankkiunioni ja Euroopan unionin direktiivit ja asetukset vaikuttavat pankin toimintaan ja asiakastyöhön.
  3. Kolmas vierailu suunniteltiin pankin yrityspalvelujen puolelle. Pankin digitaaliset yrityspalvelut -vierailulla tutustutaan pankin yrityksille tarjoamiin palveluihin. Vierailu sopii hyvin osaksi Taloustiedon kurssille (YH02) tai Vaasan lyseon lukion omalle soveltavalle Yritystiedon kurssille (YH05), mutta myös esimerkiksi osaksi kouluun kehitettyä yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuutta.

Pankkivierailu Nordassa oli siis oikein onnistunut. Samalla vierailu valoi myös uskoa LukioTEKO-hankkeessa suunniteltuihin aineenopettajien yritysvierailuihin.

Vaasan lyseon lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajat pankkivierailulla Nordeassa.

 

LukioTEKO-koordinaattori Mika Jokiaho, Vaasan lukiokoulutus, Vaasan lyseon lukio