Mainoskuvauskurssilla tehtiin yhteistyötä matkailualan yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Ryhmä opiskelijoita lähti toteuttamaan video- ja valokuvauskurssia yhteistyössä VisitVaasan eli Vaasan seudun matkailu Oy:n ja alueen matkailualan yritysten kanssa. Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta yritysmaailmaan ja työelämään sekä mainoskuvaamiseen.

Kurssille osallistuville opiskelijoille järjestettiin loppukeväästä 2017 palaveri VisitVaasan markkinoinnista vastaavien henkilöiden kanssa. Tuolloin yhteistyötaho kertoi meille esimerkkejä alueen matkailuun liittyviä yrityksistä ja viestintäkanavista. He toivoivat saavansa erilaista kuvamateriaalia joka kiinnostaisi nimenomaan nuoria ja niistä välittyisi juuri nuorten oma näkemys ja tapa esittää asioita.

Tapaamisen jälkeen kokoontumisen jälkeen ryhmäläiset kokoontuivat miettimään, mitä matkailuyrittäjiä alueella on ja ketkä voisivat kiinnostua tekemään yhteistyötä mainoskuvauskurssin aikana. Osa opiskelijoista otti yhteyttä valittuihin yrityksiin jo keväällä, koska kuvauksia oli hyvä tehdä jo kesäloman aikana tai heti syksyllä koulun alettua. Osa projektin aloittaneista päätyi keskeyttämään koko kurssin huomattuaan sen vievän niin paljon aikaa, vaivaa ja osaamistakin. Syksyllä alkoi kuvataiteen soveltava kurssi, josta mukaan lähti vielä uusia opiskelijoita.

Kuvauksia ja kuvien muokkausta mainosmateriaaliksi tehtiin lähinnä kouluajan ulkopuolisella omalla ajalla. Opiskelijat oppivat ja käytännön kautta huomasivat myös sen kuinka paljon aikaa, vaivaa ja osaamista vaati kuvien ja videoiden jälkikäsittely. Osalla tämä osa toteutuksesta jäi kesken tai he huomasivat, ettei tehtävä onnistunut heidän toivomallaan tavalla. Osa valmiista toteutuksista lähti VisitVaasan ja yritysten markkinointikäyttöön.

Kuvataiteen lehtori Ulla, Vaasan lyseon lukio