”LUMA -aineiden opiskelu on kuin sijoitus itseenne!”

Tampereella Sammon keskuslukiossa järjestettiin 11-12.9.2017 uusi tapahtuma, jonka tarkoitus oli kannustaa opiskelijoita LUMA-aineiden pariin.  Ajatus sai alkunsa matematiikan opettajien opehuoneesta. ”Idea on tuoda selkeästi esiin oppilaille, mitä etua LUMA-opinnoista voi myöhemmin olla. Parhaiten ne tavoitetaan siten että ex-oppilaat kertovat  omista urapoluistaan”, kertoo matematiikan lehtori Timo Ojansivu.

Opettajien hyvistä suhteista ex-oppilaisiin kertoo se, että vierailijoita oli parikymmentä, jotka kahvitettiin opettajien omin käsin leipomilla tuotteilla. Rahallista korvausta vierailijat eivät saaneet vaan keikka hoidettiin talkoohengessä.

 

”Ensimmäistä kertaa opehuoneessa kahvilla”. 4 lääkisläistä, 1 bioteknologisti ja 1 tuotantotaloustieteilijä matikistien kahvipöydässä. Kahvien jälkeen jalkauduttiin luokkiin kierroksille.

”Älkää luovuttako, sillä uurastus palkitaan jatkossa

Noilla sanoilla aloitti tänä syksynä lääketieteellisessä Tampereella opintonsa aloittanut Mona Takalo. Mona painotti, että LUMA-aineet ovat vaativia, ja niissä menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja menetettyä vapaa -aikaakin. Mona muisteli vielä, että tytöt usein poikia helpommin keskeyttivät LUMA-opinnot, jos arvosanat laskivat vaativimmilla kursseilla. Toisaalta yo-juhlien jälkeen urapolku oli helppo valinta, sillä laajat kurssisuoritukset matematiikassa ja fysiikassa helpottivat suuresti ammatinvalintaa.

”Nyt olen lääkiksessä ja hyvältä tuntuu. Se on aivan kuten ala-astella, lukujärjestyksetkin on valmiina!” Kaikkien lääkisläisten ydinsanomaa oli se, että lukiossa tarjolla olevia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää, sillä palkinto tulee varmasti tulevaisuudessa.

”Teknologia voi parantaa demokratiaa”

Sara-Leena Kamppuri kirjoitti ylioppilaaksi 2015. Opinnot jatkuivat sen jälkeen TTY:llä tuotantotalouden koulutusohjelmassa. Sara-Leena kertoi , että hän päätti jo yläasteella keskittyvänsä matemaattisten aineiden tarjoamiin urapolkuihin, ja niiden opiskelu sujui lukiossakin hyvin. Nuorten naisten määrä on kasvussa myös diplomi-insinöörien joukossa, mikä kertoo sukupuoliroolien muuttumisesta positiiviseen suuntaan. Omaa opiskeluvalintaansa Sara-Leena perusteli sillä, että uramahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset , ja ”teknologia voi osaltaan parantaa ihmisten elintasoa ja edistää demokratian toteutumista”.

Kokonaisuutena ensimmäistä kertaa toteutettu tapahtuma oli onnistunut, ja sitä jatketaan ensi vuonna. Sekä opettajien että esiintyjien kokemukset olivat hyviä. Luokissa suoritetun  epätieteellisen otannan  perusteella tieto siirtyi tehokkaasti, kun viestijät  olivat koulun entisiä oppilaita, ja huumoriakin oli ura- ja eritoten opiskeluun liittyvissä tarinoissa mukana.

Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui parikymmentä vierailijaa, ja yli 200 opiskelijaa. Meno ei ollut aina totista vaikka puhuttiin tulevaisuudesta!

Teksti: LukioTEKO-projektikoordinaattori Pentti Koivisto, Tampereen lukiokoulutus
Kuvat: Nikke Sillanpää