Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin Kesätyö- ja Vapaaehtoistyökurssi

Osallistuminen LukioTEKO-hankkeeseen pilottiopettajana toi työhöni opinto-ohjaajana mukavaa vaihtelua. Ohjattavanani oli kaksi opiskelijaryhmää, joista toinen alkoi suunnitella Vapaaehtoistyökurssia ja toinen Kesätyökurssia. He saivat itse miettiä, millaista työelämää ja lukiota yhdistävää toimintaa alkavat suunnitella.

Opiskelijat suunnittelivat kurssien sisällön, arviointikriteerit, tarvittavat materiaalit, hoitivat yhteydet yhteistyötahoihin sekä hoitivat myös kurssin ensimmäisen toteutuksen muita koulumme opiskelijoita informoiden. Oli ilo huomata, kuinka innolla opiskelijat paneutuivat tehtäviinsä ja kuinka hienoja ideoita heillä oli. Osallistuvat opiskelijat kokivat mielekkääksi saada olla mukana kehittämässä lukiomme opintosisältöjä, mutta heille tuli yllätyksenä se, kuinka paljon taustatyötä ja suunnittelua yksi kurssi vaatii, ennen kuin se on valmis toteutettavaksi.

Yhteistyötahojamme olivat mm. Suomen punaisen ristin Vaasan yksikkö, joka kävi pitämässä luennon vapaaehtoistyöstä. Luennolle saivat osallistua kaikki kiinnostuneet, eivät vain kurssin suorittavat opiskelijat. Kaupunkimme päiväkoteihin, vanhainkoteihin ja yhdistyksiin oltiin yhteydessä tiedustellen vapaaehtoistyötarvetta. Näistä valikoitiin mukaan muutama ensi sijaisesti vapaaehtoistyön kurssin työpaikoiksi.

Kesätyökurssi teki yhteistyötä mm. työpaikkoja välittävien yritysten kanssa suunnitellen mm. lukiolle järjestettävää, päivän kestävää pop-up CV-pajaa kaikille opiskelijoillemme.

Kesätyökurssia suunnitteleva opiskelijaryhmä riitautui keskenään kesken prosessin, jonka vuoksi kurssin loppuun saattaminen jäi heiltä hieman kesken. Koulumme opinto-ohjaajat veivät projektin loppuun ja toteuttivat kurssin suunnitellusti.

Molemmat suunnitellut Vapaaehtoistyö- ja Kesätyökurssi jäävät Vaasan lyseon lukion kurssitarjottimeen tarjolle pysyvinä kursseina.

Opinto-ohjaaja Sainur, Vaasan lyseon lukio