Kaarinan lukion tet-jakso: Opon näkökulma

Kaarinan lukion työelämään tutustumisjaksolle 13.-14.2.2017 osallistui 114 toisen vuosikurssin opiskelijaa. Ennen jaksoa opiskelijoille kerrottiin tet-jakson säännöistä ja harjoittelijan asemasta työyhteisössä kahdessa eri tilaisuudessa, joissa jaettiin sekä tet-sopimukset että valmiit todistuspohjat. Todistukseen sisällytettiin myös erillinen itsearvointiosuus, joka toimi pohjana opiskelijoiden blogi-teksteille.

Opiskelijat saivat itse päättää, miten tet-jaksonsa suorittavat. Vaihtoehtoja oli käytännössä neljä:
1. Kaksi työpäivää (à 6 h) yhdessä korkeakoulussa tai muussa jatko-opiskelupaikassa
2. Yksi päivä jatko-opiskelupaikassa ja yksi päivä työelämääntutustumista työyhteisössä
3. Kaksi työpäivää (à 6 h) työelämääntutustumista työyhteisössä
4. Korvaava suoritus esimerkiksi vapaaehtoistyössä

Enemmistö opiskelijoista (61) vietti koko jakson yhdessä tet-paikassa. Itselleni oli yllätys, miten moni opiskelijoista jätti kokonaan punnitsematta sitä, oliko paikka kenties merkityksellinen oman ammatinvalinnan kannalta. Tässä mielessä lukiolaisten tet-harjoittelu ei eronnut siitä, mistä minulla oli jo aikaisemmin kokemusta yläkoulujen vastaavista jaksoista. Opiskelijoiden palautteen pohjalta on selvästi nähtävissä, että tet-jakson aikana korkeakouluopintoihin tutustuneiden opiskelijoiden suhtautuminen sekä ylipäätään tet-jaksoon että sen hyötyihin oli huomattavasti myönteisempää kuin niiden opiskelijoiden, jotka valitsivat ”klassisen” työelämään tutustumisen yrityksessä tai yhteisössä. Erityisen onnistunut tet-jakso oli niiden neljäntoista opiskelijoiden osalta, jotka jakoivat kaksipäiväisen jakson kahden eri korkea-asteen opiskelupaikan kesken.

Korkeakoulujen suhtautuminen lukiolaisten yhteydenottoihin oli erittäin myönteistä. Varsinkin Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, jonne suuntasi peräti kahdeksan tettiläistä, oli suunnitellut tutustumisjakson ohjelman erittäin helposti lähestyttäväksi ja lukiolaisen näkökulmasta houkuttelevaksi. Yritysten ja yhteisöjen suhtautuminen lukion tet-jaksoon oli hyvinkin vaihtelevaa. Osa yrityksistä kieltäytyi ottamasta vastaa tettiläisiä vedoten siihen, että Kaarinan peruskoulujen jaksot olivat jo kuormittaneet työntekijöitä riitämiin tai että lukion jakso oli ainoastaan kaksipäiväinen, mistä johtuen työntekijät eivät ehtisi perehdyttää tettiläistä kunnolla.

Jälkikäteen ajattelen olisi ennen tet-jaksoa ollut syytä varmistaa useampaan otteeseen mm. se, että opiskelijat tutustuivat ennen jaksoa hyvin alueen opiskelumahdollisuuksiin, harkitsevat tarkemmin, mihin  heidän kannattaa lähteä sekä toki ymmärätävät jakson pakollisuuden osana OP1-kurssia.

Summa summarum: Helmikuussa 2018 Kaarinan lukion 2. vuosikurssin opiskelijat suorittavat kaksipäiväisen tet-jakson osana OP2 kurssia. Suunnitelmissani on perehdyttää opiskelijat huomattavasti paremmin Turun seudulla sijaitseviin jatko-opintomahdollisuuksiin ennen jakson alkua. Päivä korkeakoulussa tulee mahdollisesti pakolliseksi osaksi harjoittelua.

Sami Leivo, Kaarinan lukion opinto-ohjaaja