Kiinnostavinta yliopiston yleinen ilmapiiri

TET-päivät Turun yliopistolla, Kuva: Turun yliopisto/viestintä
TET-päivät Turun yliopistolla, Kuva: Turun yliopisto/viestintä

Kaikki Kaarinan lukion kakkosluokkalaiset tutustuivat heitä kiinnostaviin jatko-opintoihin tai työpaikkoihin kevättalvella kahden TET-päivän aikana. TET toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja siitä saatujen rohkaisevien kokemusten pohjalta käytäntöä tullaan edelleen opinto-ohjaaja Sami Leivon mukaan kehittämään ja toteuttamaan jälleen ensi talvena. Tässä kuvaus Lauran TET-kokemuksistaTurun yliopistolla.

TET-harjoittelu Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Tiesin heti haluavani mennä TET-harjoitteluun yliopistoon, mutta ensisijainen vaihtoehtoni oli Turun kauppakorkeakoulu. Kauppakorkeakoulussa oli kuitenkin jo sen verran TET-harjoittelussa olevia sillä viikolla, etten enää mahtunut ryhmään. Hain toisena vaihtoehtona harjoitteluun Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, koska myös se kiinnosti mahdollisena jatko-opiskelupaikkana.

Pääsimme harjoittelun aikana osallistumaan kahdelle luennolle. Toinen käsitteli etiikan alkeita ja oli itselleni filosofiaa lukiossa lukevalle opiskelijalle hyödyllistä. Toinen taas kävi läpi Kanadan maahanmuuttopolitiikan historiaa, ja vaikka siitä ei tulisi olemaan ainakaan lukioaikana mitään käytännön hyötyä oli luento kuitenkin erittäin mielenkiintoinen. Luento oli myös kokonaan englanniksi, mutta huomasin silti, ettei perässä pysyminen tuottanut ongelmia. Ensimmäisenä päivänä pääsimme luentoa ennen arvioimaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nettisivuja ja kertomaan niistä oman mielipiteemme. Toisen päivän lopuksi taas osallistuimme tutkimuslomakkeiden siirtämiseen papereilta sähköiseen muotoon. Erityisesti tämä lomakkeiden kanssa työskentely näytti, minkälaista tutkijan arki voi käytännössä olla – ei aina niin hohdokasta ja jännittävää.

Kiinnostavinta yliopistossa ei niinkään ollut itse opiskelu, sillä sitä ehti nähdä kahdessa päivässä vain hyvin vähän ja pintapuolisesti, vaan yliopiston yleinen ilmapiiri, joka ainakin itsestäni tuntui erittäin miellyttävältä. En vielä tiedä tarkalleen, mitä haluan mennä yliopistoon opiskelemaan, mutta harjoittelu vahvisti ajatustani siitä, että haluan opiskella Turussa