Teknologiaprojekti Turun ammattikorkeakoulussa

Robottien rakentamisessa käytettiin Arduino – elektroniikka-alustaa. Kuvassa moottorinohjain – lisäosa.

Teknologiaprojekti on Turun ammattikorkeakoulussa järjestettävä kurssi jolla lukiolaiset ja AMK-opiskelijat pääsevät yhdessä kokeilemaan ja kehittämään taitojaan robottien ja muiden laitteiden rakentamisessa. Projektin työskentelytapa tutustuttaa lukiolaisia AMK – opiskeluun ja samalla tullaan tutuiksi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kurssin vastuuopettaja tulee ammattikorkeakoulusta, mutta käytännön vastuu projektin etenemisestä on AMK-opiskelijoilla.

Projektin valmistelu ja suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016. Suunniteluun osallistui kaksi AMK – opiskelijaa ja neljä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaista. Ryhmä sai ideoida ja toteuttaa malliprojektin jota tultaisiin myöhemmin käyttämään osana Teknologiaprojekti – kurssia. Malliprojektin tärkein lähtökohta oli, että siinä tulisi hyödyntää Arduino elektroniikka-alustaa. Alustan käyttö ja ohjelmointi oli melko uusi asia kaikille, joten liikkeelle lähdettiin aivan perusteista.

Projektin alkuvaihetta

Suunnitteluryhmä päätyi rakentamaan antureita ja sähkömoottoreita hyödyntävän robotin. Alkuperäisen idean mukaan robotin tulisi kyetä väistämään esteradalla olevia seiniä ja tuhoamaan kohteena oleva tölkkipino. Tavoitteet muuttuivat matkan varrella hieman ja kurssin lopputuloksena saatiin taitavasti esteitä väistelevä robotti. Suunnittelutoteutuksen kokemuksia ja tuotoksia hyödynnetään keväällä 2017 käynnissä olevalla Teknologiaprojekti – kurssilla.

Opiskelijoiden kommentteja:
”Kurssilla oppi koodin hallintaa ja kirjoittamista sekä kriittistä ajattelua – jos ei toimi niin mikä voisi olla väärässä”
”Oli hyvä että oli joustava aikataulu niin pystyi olemaan kurssilla”
”Pystyi itse vaikuttamaan [kurssin sisältöön sen pohjalta] mitä pystyy tekemään omilla taidoillaan” /Miko

Pekka Jukantupa, Turun ammattikorkeakoulun LukioTEKO-koordinaattori

Miko Juntunen ja Santeri Knuutinen esittelemässä robottia LukioTEKO-hankkeen projektin toimijoille. (Kuva: Ann-Mari Lehti)