Ponnahduslauta yliopistotason matematiikan maailmaan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jatko-opinnoista teknillisessä yliopistossa haaveileva Maija Marttila suoritti todennäköisyyslaskennan kurssin päätteeksi TTY:n tentin parhaalla mahdollisella arvosanalla.

Tampereen teknillisessä lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) matematiikan laitoksen kanssa todennäköisyyslaskennan jatkokurssi. Kyseessä on teknillisen lukion opetussuunnitelmaan suunniteltu kurssi, jolla kerrataan ja syvennetään todennäköisyyslaskennan matematiikkaa. Kyseinen kurssi kuuluu myös TTY:n opintoihin, ja lukion opiskelija saakin halutessaan suoritettua myös teknillisen yliopiston opintopisteitä käymällä teknillisen yliopiston tentissä lukiokurssin päätyttyä.

Kurssilla hyödynnettiin teknillisen yliopiston käyttämän opetusmateriaalin lisäksi TTY:n Moodle-alustaa, jonne rakennettiin automaattisesti tarkistuvia STACK-tehtäviä opiskelijoiden itsenäisen harjoittelun tueksi.

Ensimmäisellä toteutuskerralla teknillisen lukion kurssille osallistui kymmenkunta opiskelijaa. Opiskelijat olivat niin teknillisestä lukiosta kuin muistakin Tampereen kaupungin ylläpitämistä lukioista, sillä kurssia tarjottiin myös kaupungin muiden lukioiden opiskelijoille. Teknillisen yliopiston tenttiin kurssin opiskelijoista uskaltautui tällä toteutuskerralla kolme opiskelijaa.

Yksi teknillisen yliopiston tenttiin osallistunut opiskelija oli Maija Marttila. Hän opiskelee Tampereen teknillisen lukion MATEK-linjalla, jolla painotetaan matematiikkaa ja tekniikkaa. Maija on kolmannen vuoden opiskelija, ja hän aikoo ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen jatkaa opintoja teknillisessä yliopistossa. Maija on kiinnostunut laajasti matemaattisista aineista ja onkin tähän mennessä suorittanut 23 pitkän matematiikan lukiokurssia. TTY:n todennäköisyyslaskennan tentti ei myöskään tuottanut vaikeuksia; sen Maija selvitti parhaalla arvosana.

Hankeen tuloksena suunniteltu ja toteutettu kurssi jää Tampereen teknillisen lukion opetussuunnitelmaan ja sitä tarjotaan jatkossakin kolmannen vuoden opiskelijoille. Tällainen kurssi toimii loistavana ponnahduslautana yliopistotasoisen matematiikan maailmaan sekä tekee siirtymisen korkea-asteelle helpommaksi, kun vastaan tulevaa matematiikkaa on päässyt opiskelemaan ja lukioaikana.

Opettaja Antti Saarinen, Tampereen teknillinen lukio