Mainoskuvauskurssi

Yhteistyössä VaasaVisit Oy:n ja Vaasan seudun matkailuyrittäjien kanssa kehitettiin ja toteutettiin mainoskuvauskurssi, jonka aikana opiskelijat toteuttivat oikeita asiakastöitä Vaasan seudun matkailun käyttöön.

Miten ja millaista yhteistyötä työelämän ja/tai korkeakoulujen kanssa konkreettisesti tehtiin?

Projektiin lähteneet opiskelijat tekivät yhteistyötä valitsemiensa matkailuyritysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin valokuvaten ja videoiden heidän toimintaansa ja yrityskuvaansa. Onnistumisina pidettiin kontaktien luomista yrittäjien kanssa  Haasteina sen sijaan olivat ajan käytön vaatimukset (opiskelijat joutuivat usein toteuttamaan tehtävää omalla ajallaan, koulun ulkopuolella).

Opiskelijat valitsivat joko yksin tai pareittain yrityksiä VisitVaasan eli Vaasan seudun matkailu Oy:n toiminnanjohtajien järjestämän esittelypalaverin jälkeen. Opiskelijat ottivat yhteyttä paikallisiin matkailualan yrityksiin ja sopivat kuvaustilanteista ja paikoista.  Kuvaustilanteiden jälkeen he käsittelivät tai editoivat kuvamateriaalit ja lähettivät parhaimmat VisitVaasan käyttöön.

Keskeiset tulokset
  1. Yritystapaamisia ja verkostoituminen VaasaVisitin kanssa.
  2. Mainos- ja esittelykuvia ja -videoita Vaasan alueen matkailun edistämiseksi.
Lue lisää opiskelijan kokemuksesta

Suppailua ja valo- ja videokuvausta Vaasan lyseon lukion Mainoskuvauskurssilla

Lue lisää opettajan kokemuksesta

Mainoskuvauskurssilla tehtiin yhteistyötä matkailualan yritysten kanssa Vaasan lyseon lukiossa

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio
Ulla Vapola
ulla.vapola@edu.vaasa.fi
5.2.2018