Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuteen työelämäyhteistyötä

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

TAT:n Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssin (YRK04) yhteydessä on osallistuttu TakeOFF ja SLUSH -tapahtumiin ja niiden yhteyteen on ideoitu tehtäviä, jotka tehdään vierailupäivän aikana. TakeOFF-tapahtuman tehtävät auttavat oppimaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tunnistamaan megatrendejä. SLUSH-tapahtumaan liittyvät tehtävät ohjaavat tutustumaan start up -yrityksiin ja auttavat ymmärtämään, mikä merkitys tapahtumalla on start up -yrityksille. Lisäksi tehtävät ohjaavat tutustumaan SLUSH-tapahtuman Vaasan alueen energiaklusterin yrityksiin.

Vaasan Business Schoolin opiskleijat keksivät oppimistehtäviä Takeoff- ja Slush -tapahtumien yhteyteen

Vaasalaisia lukiolaisia TAT:n Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssilta Takeoffissa ja SLUSHissa

Vaasan lyseon lukiosta osallistuttiin etänä Talous ja nuoret TAT:n TakeOFF-tapahtumaan

Lisäksi Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssia (YH05) uudistettiin niin, että siitä on tehty alusta oikea yrityksen perustamiselle. Kurssilla on opiskeltu yrityksen perustamisen lähtökohtia ja vaiheita, käyty läpi yritysmuodot sekä tehty yksin, pareittain tai pienryhmässä liiketoimintasuunnitelmia. Circula-kiertotalouspelin avulla on tutustuttu kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Yritystieto-kurssin aikana on ollut mahdollista perustaa myös oma yritys ja saada apua esimerkiksi NY-yrityksen liiketoiminnan jatkamiseen oikeana yrityksenä.

Yritystietokurssilla on tehty vierailu NY-semifinaaliin Vaasan Rewell Centerissä, jossa tehtävänä on ollut tutustua NY-yrittäjien liikeideoihin ja selvittää, mitä liikeidea, liiketoimintamalli ja pitchaus tarkoittavat. Lisäksi on vierailtu Edu+Job Kesätyö-, rekry- & koulutustapahtumassa Vaasassa ja selvitetty, mitä yrittäjälle tärkeitä sidosryhmiä löytyy messuilta ja miten ne auttavat aloittavia yrittäjiä.

Yritystietokurssin aikana on tehty Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin. Vierailun tarkoituksena on ollut avata opiskelijoille näkymiä yrittäjyyden ja liiketalouden opiskeluun Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Yritystietokurssin aikana on tehty yhteistyötä PohjanmaaExpo Oy:n kanssa workshop, jossa on ideoitu Pohjanmaan Suurmessujen markkinointia eri kohderyhmille. Workshopin aluksi on perehdytty messujen projektivastaavan työhön ja messujen järjestämisen käytännön puoleen sekä messujen merkitykseen yrityksille. Workshopissa on suunniteltu markkinointikampanja, jolla tavoitellaan toisaalta nuoria ja toisaalta lapsiperheitä suurmessuille. Workshopin lopussa tiimit ovat pitchanneet omat ideansa ja parhaat ovat palkittu messuvapaalipuin.

Yritystietokurssilla on tehty tiimeinä liiketoimintasuunnitelma ja sen osana rahoitussuunnitelma. Nämä on esitetty kurssin lopussa sidosryhmien edustajille. Eri kursseilla on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä eri sidosryhmien edustajien kanssa. Vaasan alueen Vaasanseudun Kehitys Oy:n VASEK:n Uusyrityskeskus Startian johtaja on arvioinut tehtyjä liiketoimintasuunnitelmia ja antanut opiskelijoille palautetta tehdyistä liiketoimintasuunnitelmista. Samalla hän on esitellyt opiskelijoille Startian tarjoamia yrittäjäpalveluita. Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmia on käyty vaihtoehtoisesti esittämässä myös Vaasa Innovation Centerissä. Vierailun yhteydessä tutustuttiin myös Vaasa Innovation Centerin liiketoimintaan ja hub-ajatteluun. Liiketointasuunnitelmien esitysten yhteydessä on vaihtoehtoisesti käyty myös rahoitusneuvotteluja Nordean yrityspuolen johtajan kanssa. Samalla Nordean on antanut vinkkejä rahoitussuunnitelman tekemiseen ja esitellyt pankin yrityspalveluita. Vierailujen yhteydessä on aina avattu myös sidosryhmien toimintaa laajemmin ja vierailijoiden uratarinat sekä keskusteltu työelämätaidoista ja yrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Uudet työelämälähtöiset käytännöt tuovat yrittäjän sidosryhmät paremmin esille yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Samalla on opittu verkostoitumista ja toimimista verkostoissa ja hyödyntämään sidosryhmien tarjoamia palveluja. Myös tapahtumia ja messuja on voitu hyödyntää oppimisympäristöinä. Liiketoimintasuunnitelman rahoitussuunnitelman teko on myös konkretisoitunut sidosryhmien antaman palautteen ja ohjeiden myötä. Etenkin Nordean kanssa tehty yhteistyö on konkretisoinut liiketoimintasuunnitelman yhteyteen tehtävän rahoitussuunnitelman tekemistä.

Käytäntöjä on kokeiltu vaihdellen useammalla kurssilla kahden lukuvuoden aikana. Useampi yhteistyökumppani mahdollistaa, että yhteistyökumppania voi vaihdella. Luotua käytäntöä voi hyödyntää jatkossa myös muihin sidosryhmiin.

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilta tehtiiin Liiketalouden ammattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMKiin

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssin liiketoimintasuunnitelmat Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian arvioitavana

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilla perehdyttiin liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman tekemiseen yhteistyössä Nordean ja Wasa Innovation Centerin kanssa

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilla suunniteltiin Suurmessujen markkinointistrategiaa ja käytiin rahoitusneuvotteluja Nordean kanssa etänä

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Vaasan lyseon lukio

Comments are closed.