Tapahtumilla vääntöä lukiolaisten työelämätaitoihin

Tapahtumilla vääntöä lukiolaisten työelämätaitoihin


Projektin virtuaalitapahtumissa käsitellään IT-alan työn erityispiirteitä yhdessä opiskelijoiden kanssa


Lukion työelämäkumppanit-projektin puitteissa tuotetaan opiskelijoille kiinnostavia digialan tapahtumia kuluvan kevätlukukauden 2021 varrella. Näissä tuotannoissa yhdistävänä tekijänä on moderni IT-ala, temaattisesti työelämälähtöisten tapahtumien aihepiiri on hyvinkin laaja. Tarkoitus on valottaa nuorille työelämässä eri tavoin vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Projektin kohdealueet ovat Porin, Turun ja Vaasan kaupungit; toteutuskumppaneina toimivat Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Julkisten tapahtumien konkreettinen toteutusvastuu on Turun yliopiston oppimisanalytiikkakeskuksella. Tapahtumat lisäävät projektin vaikuttavuutta, ja sen myötä kohderyhmälle tulee näkyväksi monia keskeisiä asioita, jotka eivät välttämättä muuten tavoittaisi lukio-opiskelijoita, arvioi projektipäällikkö Jaana Kilpeläinen. Koronatilanteen yhä jatkuessa projektitiimi on pakon sanelemana suunnitellut tapahtumat virtuaaliseen muotoon. Tomi Rautaoja Turun yliopistosta toteaa, että etäyhteyksien mahdollistavan toisaalta tuotantojen levittämisen kohdealueille varsin tehokkaasti, verrattuna perinteisiin, paikan päällä toteutettaviin seminaareihin. Tätä ajatellen tapahtumien rakentamisessa on otettu huomioon myös lukiolaisten mahdollisuus tarttua aktiivisempaan rooliin sisällöntuotannossa. Projektitiimi onkin ottanut virtuaalisen osallistumisen ja opiskelijoiden aktivoinnin haltuun live-äänestysten ja verkon yli tehtävien ennakkokyselyiden muodossa.

Kevään 2021 avajaistapahtuma järjestettiin webinaarina 26. tammikuuta. Nimensä mukaisesti ”Näkökulmia tulevaisuuden työelämään” -virtuaalitapahtumassa tuotiin esille mm. työllistymiseen ja työnhakutaitoihin liittyviä tietoja ja hyviä käytäntöjä sekä tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. IT-alaa käsiteltiin opintojen, työnantajien odotusten ja eri valmiuksien näkökulmista sekä teollisuudenalojen esimerkeistä käsin. Tapahtumasarjaa rakentava projektikoordinaattori Pekko Lindblom kertoo, että avaustapahtumaan poimittiin mukaan lukiolaisten kohderyhmää ajatellen myös AR/VR-teknologioita sekä pelialaa koskevia puheenvuoroja. Lindblom jatkaa, että yksilötasolla tapahtumien positiivista vaikuttavuutta lisäävät nuorten osallistaminen, käytännön näkökulmat ja vinkit työelämään siirtymisessä, sekä erityyppiset puheenvuorot työorganisaatioiden edustajilta. Webinaariin osallistuneita puhujia ja panelisteja kuultiin Neogamesin, Eduten Oy:n ja CRTL-Reality Oy:n lisäksi Turun yliopiston tietotekniikan laitokselta. Tapahtuman live-äänestysten vastauksista kävi hyvin ilmi, että suurin osa lukiolaisista pitää työelämän luonnetta muutosherkkänä; suuntaa antavana tuloksena 82 % vastaajista oli sitä mieltä, että työtehtäviä ja työn luonnetta koskevia muutoksia on monenlaisia. Suuri osa opiskelijoista otaksui, että yleisellä tasolla muutokset vaikuttavat myös uusien työtehtävien syntymiseen ja toisten tehtävien lakkauttamiseen.

Kevään varrella tapahtuu paljon muutakin, josta voidaan erityisesti mainita viikonloppu 7.-9. toukokuuta, jolloin vuorossa on yhteiskehittämisen ”Game jam” -tuotanto. Tapahtumassa lukiolaisista kootaan monialaisia ryhmiä, jotka työstävät omaa ratkaisuaan annettuun teemaan. Hackathonien luonnetta mukaillen opiskelijat pääsevät luomaan hyvin vapaasti itsensä näköistä lopputuotetta, joka arvioidaan tapahtuman päätteeksi. Yhteisprojekteja valmistellaan tiimeissä viikonlopun aikana varsin vapaalla aikataululla, soveltamalla digitaalisia matalan kynnyksen kehitystyökaluja ja luovia työmenetelmiä. Ongelmanratkaisu- tai pelikilpailusta ei siis ole kyse, vaan tapahtuman päätteeksi tiimien valmistelemia lopputuotteita arvioidaan luovuuden, ketteryyden, käytettävyyden ja valitun tematiikan näkökulmista.

Turun yliopiston oppimisanalytiikkakeskus, LTK-projektitiimi, PL 3/21.

Comments are closed.