Virtuaalisten työelämäpuheenvuorojen pilotointia Porin lukioissa

Virtuaalisten työelämäpuheenvuorojen pilotointia Porin lukioissa

Porin lukioissa, kuten kaikissa muissakin valtakunnan oppilaitoksissa, on vallitsevan koronatilanteen seurauksena jouduttu rajoittamaan koululle vastaanotettavia vierailijoita, sekä opetusryhmien vierailuja koulujen ulkopuolelle. Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön saralla tämä on aiheuttanut omat haasteensa.

On ollut mukavaa huomata, että useat korkeakoulut ovat syksyn 2020 aikana tarjonneet virtuaalisia tutustumismahdollisuuksia, ja erilaisia esittelyjä lukiolaisille perinteisten tutustumispäivien tilalle. Työelämäyhteistyön suhteen olemme lukiossa halunneet kokeilla vastaavaa työelämäpuheenvuorojen muodossa. Etäyhteyksillä tapahtuvien työelämäpuheenvuorojen kokeilut ovat istuneet lukion arkeen hyvin, sillä etäkokousjärjestelmien käyttötaidot alkavat olla hyvin hallussa niin lukioissa, kuin luonnollisesti myös puheenvuorojen pitäjien organisaatioissa. Lisäksi siirtymisiin kulunut aika on vähentynyt huomattavasti.

Marraskuussa 2020 työelämäpuheenvuoroja on järjestetty pitkän matematiikan tilastot ja todennäköisyys (MAA10) –kurssille, sekä fysiikan FY1-kurssille, PS4-kurssille ja opinto-ohjauksen oppitunneille.

Puheenvuorojen pitäjiksi saimme laajan kattauksen eri alojen ammattilaisia eri organisaatioista. Yhteensä viidelle eri MAA10-kurssin opiskelijoille Porin suomalaisen yhteislyseon lukiosta sekä Porin lyseon lukiosta työelämäpuheenvuoroja kävivät pitämässä tuotekehittäjä Petter Ilander Tactic Games Oy:ltä, sekä pääaktuaari Annina Pietinalho ja riskienhallintapäällikkö Matias Lintula LähiTapiolasta. Fysiikan kurssille puhujaksi saimme tuotekehittäjä Tomi Riikosen Pori Energialta. Psykologian opiskelijoille puheenvuoroa tuli pitämään johtava psykologi Terhi Nyman Satasairaalasta. Opinto-ohjauksen oppitunneille puolestaan puhujaksi saatiin markkinointikoordinaattori Petra Laurila Tactic Games Oy:stä.

MAA10-kurssin sisältöön liittyvät kurssien nimien mukaisesti tilastoihin ja todennäköisyyksiin liittyvät asiat. Pyysimme näissä puheenvuoroista opiskeltavan kurssin asioihin käytännön näkökulmaa työelämän edustajilta, ja konkreettisia esimerkkejä omasta työstä. Ja niitä saimmekin!

Petter kertoi mielenkiintoisesti erilaisista lautapeleihin, ja pelien strategiseen suunnitteluun liittyvistä todennäköisyyksistä sekä odotusarvoista! Annina puolestaan kertoi vakuutusmatemaatikon tuosta työstä, ja esimerkiksi vakuutuksen hintojen ja riskien arvioiden hallinnasta. Matias puolestaan kertoi vakuutusyhtiön riskienhallinnasta, pääomavaateesta, vakavaraisuudesta ja sijoitustoiminnasta, eli millä tavalla vakuutusyhtiöt varautuvat mahdolliset vahinkotapausten korvausten maksamiseen. Näiden esimerkkien kautta opiskelijat saivat erittäin hyviä esimerkkejä siitä, millä tavalla pitkän matematiikan oppeja sovelletaan erilaisissa työtehtävissä.

Porin Lyseon lukion FY1-kurssilaisille puolestaan Tomi Riikonen kertoi kaukolämmön sekä sähköenergian tuottamisesta niin yritysten, kuin yksityisten kotitalouden tarpeisiin. Selkeät prosessikaaviot havainnollistivat lukiolaisille mainiosti kaukolämmön tuottamisen prosessin vaiheita, ja millä tavalla fysiikan (sekä kemian) oppien hallitseminen työssä konkretisoituu.

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion kahdelle OP2-kurssin ryhmälle kurssin oppituntien aikana järjestettiin useampia työelämäpuheenvuoroja. Hankkeen puitteissa työelämäpuhujaksi kurssilaisille saatiin markkinointikoordinaattori Petra Laurila Tactic Games Oy:stä. Puheenvuoronsa aikana Petra kertoi lukiolaisille omasta koulutus- ja työurastaan sekä työnkuvastaan Tacticilla sekä Tacticin toiminnasta yrityksenä.

Porin Lyseon lukion PS4-kurssille työelämäpuhujaksi saatiin Satasairaalasta psykiatrisen hoidon vastuualueen johtava psykologi Terhi Nyman. Terhi kertoi lukiolaisille siitä, miten psykiatrinen puoli toimii Satasairaalassa. Lisäksi lukiolaiset saivat tarkempaa tieto lasten, -nuoriso, -aikuis, – ja vanhuspsykiatriasta (esim. psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy, oireet eri psykiatrisissa sairauksissa sekä hoito). Tämän lisäksi puheenvuoron aikana puhuttiin psykologin koulutuksesta ja ammattikuvasta.

Työelämäpuheenvuorojen suhteen syksyn puheenvuorot ovat olleet todella antoisia. Suuret kiitokset kaikille puhujille! Puheenvuoronne tarjosivat lukiolaisille arvokasta näkökulmaa erilaisista opiskelu- ja urapoluista, sekä työllistymismahdollisuuksista!

Comments are closed.