Vaasan lyseon lukion Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena myynti ja markkinointi sekä projektivastaavan työ

Vaasan lyseon lukion Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena myynti ja markkinointi sekä projektivastaavan työ

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin Lukion työelämäkumppanit -luento Myynti ja markkinointi työnä 13.11.2019. Pohjanmaan Expo Oy:n projektivastaava Jasmin Granholm kertoi omasta urapolustaan ja työstään messujen järjestäjänä. Luennon aikana tuli esille uutta tietoa projektivastaavan työstä ja mahdollisuuksista hyödyntää erilaisia koulutuksia ja osaamista eri työtehtävissä.

Saimme kuulla messujen merkityksestä yrityksille ja myynnin, sekä markkinoinnin, saloista.  Granholm kertoi myös aiemmasta työstään Wasalinella ja kertoi molempien töiden sisällöstä. Messujen suunnittelussa kohderyhmä ja markkinointi vaihtelevat paljon ammattilaisista tavallisiin kuluttajiin, jolloin myöskin mainostaminen ja esille laittajat ovat erilaisia.

Luennon loppuvaiheilla Granholm herätteli ajattelemaan erilaisten tapahtumien eteen ja onnistumiseksi työskenteleviä tahoja, Granholmin edustaman Pohjanmaa Expo Oy:n järjestämistä messuista olivatkin muutamat tuttuja, kuten Edu + Job, aiemmin vain ei ollut tullut ajateltua tapahtumaa valmistelleita ihmisiä ja yrityksiä, kaikkea suunnittelussa huomioon otettavaa tekijää.

Luennon lopuksi tehtiin osallistava tehtävä, jossa opiskelijat pääsivät ideoimaan, miten erityisesti nuoria opiskelijoita voisi rekrytoida osallistumaan messuille entistä aktiivisemmin.

Uskaltaisin väittää luennon antaneen molemmille osapuolille hyvän kokemuksen ja auttavan nuorten ja työelämän kohtaamisessa.

Luennossa ainakin omasta mielestäni mielenkiintoisin osa oli miten hänen erilaiset opintonsa ovat auttaneet häntä työelämässä erilaisissa tilanteissa.

Opiskelijat pohtimassa messutehtävää luennon lopuksi.

Teksti: Mikko Salo

Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.