Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-päivä taksvärkkipäivän yhteyteen

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-päivä taksvärkkipäivän yhteyteen

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin TET-päivä koulun taksvärkkipäivän yhteydessä 1.11.2019. Päivän aikana opiskelijoita osallistui opiskelijoiden ja työntekijöiden varjostamiseen niin Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa kuin yrityksissä. TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. TET:iin osallistuvat opiskelijat ovat myös huolehtineet taksvärkkirahan maksamisesta Vaasan lyseon lukion opiskelijakunnan hallituksen järjestämässä päivätyökeräyksessä.

TET-päivän aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus varjostaa yliopisto-opiskelijaa YliopistoTET:ssä Vaasan yliopistossa tai ammattikorkeakouluopiskelijaa AmmattikorkeakouluTET:ssä Vaasan Ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa. Vaasan lyseon lukion opiskelijoille avautui näin mahdollisuus seurata korkeakouluopiskelijan opiskeluja ja tutustua eri alojen opiskeluun. Samalla tarjoutui mahdollisuus keskustella ja kysyä itseä kiinnostavista asioista korkeakouluopiskelijoilta ja saada tukea uravalintaan liittyvissä asioissa.

TET-päivän aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua vaihtoehtoisesti myös eri alojen työtehtäviin yrityksissä. TET-vierailuja kehitettiin ja toteutettiin äidinkielen, englannin, ruotsin ja yrittäjyyskasvatuksen kurssien yhteydessä. Pohjalaisessa opiskelijat osallistuivat ViestintäTET:iin ja tutustuivat toimituksen työtehtäviin sekä tekivät lehteen jutun. BusinessTET:ssä Prohoc Oy:ssa opiskelijat pääsivät kurkistamaan projektienhallintaan ja kansainvälisen yrityksen työtehtäviin, jossa työkielenä on englanti. Loftet OY:ssä, Restaurang Loftet:ssa ja ruotsinkielisellä Ylellä SpråkTET:ssä opiskelijat saivat tuntumaa siitä, miten kaksikielisyys on osana työtehtäviä. Ruotsinkielisen SpråkTET:n tarkoituksena oli, että opiskelijat saavat päivän ajan tutustua työelämään työpaikalla, jossa henkilöstön työkielenä on ruotsi. Opiskelijat pääsivät puhumaan ruotsia paitsi työntekijöiden, myös asiakkaiden kanssa. Ylellä opiskelijat pääsivät mukaan jopa suoraan ruotsinkieliseen radiolähetykseen, mikä oli opiskelijoista hyvin jännittävää. Ruotsin kielen puhuminen vahvistui kaikilla SpråkTET:ssä, ja mikä tärkeintä, opiskelijat uskalsivat käyttää kielitaitoaan päivän aikana.

Yrityksissä toteutettuun TET:iin kuului eri työtehtävien lisäksi haastatella kunkin työpaikan yhtä työntekijää ja koostaa haastattelusta ja päivästä raportti. Raporteista kävi ilmi, että opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että TET-päivä oli hyödyllinen. Heistä oli mielenkiintoista päästä näkemään työelämää ja käyttämään työssä koulussa opittuja kieliä.

Lisäksi opiskelijoita osallistui PäiväjohtajanaTET:iin, jossa opiskelijoilla oli tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Opiskelijat oppivat, mitä johtaminen on käytännössä. Lisäksi tavoitteena oli antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään yleensä. PäiväjohtajanaTET:ssä opiskelijoita seurasi Ålandsbankenin johtajaa ja Vaasan ammattikorkeakoulun johtajaa. Vaasassa ohjelma oli Pohjanmaan kauppakamarin, Vaasan ja Kokkolan Nuorkauppakamarien sekä Nuori Yrittäjyys Pohjanmaan järjestämä ja osa valtakunnallista kampanjaa.

TET-päivän varjostukset korkeakouluissa ja yrityksissä mahdollistivat lukio-opiskelijoille konkreettisen tavan tutustua korkeakouluopintoihin ja yritysten työtehtäviin. Näin TET-päivä lisäsi heidän jatko-opintovalmiuksiaan ja työelämätaitojaan.

TET-päivä pystyttiin toteuttamaan pienimuotoisena kokeiluna, mutta laajamittaisesti sen hyödyntäminen yhdelle ikäluokalle tai koko koulun opiskelijoille tuntuu haastavalta isossa yli 800 opiskelijan lukiossa. Ongelmana on TET-paikkojen saatavuus. Samaan aikaan on myös Vaasan yläkouluilla käynnissä TET-jaksoja paikallisissa yrityksissä. Myös Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa oli vaikeuksia rekrytoida opiskelijoita tutoreiksi lukiolaisille perjantaiksi sijoitettuun TET-päivään.

Luotuja TET-käytäntöjä hyödynnetään jatkossa soveltaen ja joustavasti. YliopistoTET ja AmmattikorkeakouluTET pyritään järjestämään niille opiskelijoille, jotka haluavat tutustua itseä kiinnostavan alan opintoihin syvemmin korkeakoulussa. TET-jaksojen hyödyntäminen vaatii, että käytäntö otetaan mukaan opinto-ohjaajien työkalupakkiin ja osaksi korkeakoulujen kansa tehtävää yhteistyötä.

Eri oppiaineisiin integroituja TET-jaksoja voidaan taas hyödyntää osana kurssiensa toteutusta. Vastaavasti opinto-ohjaajat voivat halutessaan lähettää opiskelijoita suorittamaan jobshadowingia myös yrityksiin, kun kyse on ammatin- ja uravalintaan liittyvästä ohjauksesta. TET-jaksojen integrointi olemassa olevien kurssien yhteyteen ei vaadi myöskään ylimääräistä resurssia.

Teksti: Taru Leikas, Mika Jokiaho, Tiina Saarinen, Terhi Tyynelä ja Hanna Perhiö
Kuvat: Taru Laikas

Lue myös opiskelijoiden blogikirjoituksia TET:iin osallistumisesta:

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita taksvärkkipäivänä AmmattikorkeakouluTET:ssä ja YliopistoTET:ssä

Spending a day at BusinessTET in Prohoc Oy in Vaasa

SpråkTET på Svenska Yle i Vasa

SpråkTET på Loftet i Vasa

PäiväJohtajanaTET:ssä Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa

 

 

 

 

Comments are closed.