Puolalanmäen lukion työelämäblogi.

Puolalanmäen lukion työelämäblogi.

Tammikuussa 2019 Puolalanmäen lukion edustajina osallistuimme ensimmäiseen Lukion työelämäkumppanit tapaamiseen Marina Palacessa. Ennen ensimmäistä tapahtumaa ei ollut oikein selvää kuvaa siitä, millaista toimintaa olisi odotettavissa. Tarkoituksena oli aloittaa uudenlainen yhteistyö lukioiden ja yritysten välillä.

Keväällä 2019 oli tarkoitus etsiä sopivia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voitaisiin aloittaa pysyvämpi yhteistyökuvio. Työelämäyhteistyö tulee olemaan uudessa opetussuunnitelmassa mukana olevia asioita. Yhteistyöyritysten miettimisessä pohdimme ensin lukiomme keskeisiä arvoja. Kansainvälisyys ja kestävä kehitys olisivat lähtökohtia. Etsinnässä olisi yrityksiä, joilla olisi kansainvälistä toimintaa ja joiden toiminnassa myös ympäristönäkökohdilla olisi merkitystä. Oppiaineina olisi kemia, fysiikka ja yhteiskuntaoppi. Yhteiskuntaoppiin sopii hyvin kaikki yritystoimintaan ja työelämään liittyvät asiat, joten se olisi helposti lisättävissä mukaan yhteistyöhön.

Päätimme lähestyä Nestettä, jolla on toimintaa Turun seudulla. Nesteeltä vastattiin myöntävästi lähestymiseemme, joten tapasimme toukokuun alussa yrityksen edustajan kanssa. Neste oli aiemmin tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta tällaista ei ollut aiemmin tehty. Yhteistyö aloitetaan syksyllä 2019 kemian kurssien osalta siten, että yritys tekee vierailun kemian ryhmän oppitunnille.

Tomi Mikkola ja Harri Viljanen

Puolalanmäen lukio

Pienoismallikuvia Nesteen Naantalin jalostamosta

Pienoismallikuvia Nesteen Naantalin jalostamosta

Comments are closed.