Ut i arbetslivets underbara värld

Ut i arbetslivets underbara värld

Projektet Lukion työelämä kumppanit började i januari 2019. Tanken att samarbeta med företag och arbetslivet kändes lockande för en lärare i bildkonst eftersom väldigt mycket av det vi jobbar med tangerar det dagliga livet, som tex fotografering och grafisk formgivning. Skulle vi kunna vara till nytta för något företag och vad skulle våra studerande få ut av samarbetet?
Väldigt mycket i gymnasieverksamheten styrs fortfarande, och inte i mindre grad än förut, av studentskrivningarna. Fanns det möjlighet att från denna isolerade ö få en bro över till arbetslivet och på det sättet få mervärde åt både företaget och våra studerande?
Vi var två lärare som anmälde vårt intresse att delta i projektet som pilotlärare, redan från början hade vi ett bra samarbete och bollade vilt med idéer i startskedet av projektet. Utgångspunkten i startskedet var också att utforska intresset bland de övriga kollegerna eftersom det var meningen att flera ämnen skulle delta i det möjliga företagssamarbetet. Nu var ju inte intresset bland kollegerna våldsamt stort, de nya möjligheterna sågs som hinder för att hinna igenom innehållet i kurserna under utsatt tid. Det var också svårt att föreställa sig hur man kan använda det som undervisas i arbetslivet, men de som visade grönt ljus för ett samarbete var musiken och fysiken.
Vi började planera ett samarbete mellan musik och bildkonst. Tanken var att utveckla skolans musikalkoncept till att också gälla det visuella.
På min lista över företag att samarbeta med och kontakta fanns ÅST. Det finns väldigt mycket som sker på teatern som vi kanske skulle ha kunnat kombinera med bildkonst- och musikundervisningen och vi brainstormade ganska långt en plan över vad allt våra studeranden kunde erbjuda teatern. Tyvärr blev det inget napp för bildkonstens del eftersom de olika avdelningarna på teatern redan hade sina samarbetspartners bland yrkesutbildningen och yrkeshögskolan. En del av det planerade samarbetet som gällde musiken gick att förverkliga, och nu vi ser fram emot samarbete i höst där några av våra studerande får skriva manuskript till musikalen under handledning av teaterns skickliga dramaturg.
Nu fortsatte projektet med att spinna vidare kring samarbetet med fysikundervisningen och bildkonsten och då hittade vi med fysikläraren gemensamma intressen inom AI och VR-teknik. Tanken var att få den nya utvecklingen inom teknolog som närmar sig med stormsteg inom räckhåll för våra studerande. Vi funderade på om man kunde skapa 360 filmer i skolan och i samarbete med företag koda dem till VR filmer. Min uppgift fortsatte med att leta reda på kontakter och via dem möjliga samarbetsföretag. Jag närmade mig Science Park och Tech Turku föreningen som jag stött på tidigare i mina sonderingar av arbetslivssamarbetskontakter. Via Tech Turku fick jag en inbjudan att delta i ett av deras meetings där det senaste inom AI och VR presenteras av företag. Mötet var väldigt intressant och resulterade i att vi började planera en Tech Turku meeting till skolan i höst. Vårt tema för mötet blir 360 film och då bjuder Tech Turku in företag som jobbar med 360 film att presentera sina produkter för både studerande i fysik och bildkonst och senare för andra intresserade. Vi hoppas få in många intressanta företag och väcka nyfikenheten bland våra studerande. Vi hoppas också på att eventuellt hitta en samarbetspartner.
Så här långt kom vi under vårterminen, projektet och utvecklingen fortsätter under hösten. De praktiska aspekterna har vi inte behövt ta itu med ännu. Hur gör vi när vi hittar ett företag som är intresserat av samarbete med oss? Hur får vi det att fungera med vårt schema som styr verksamheten? Men som med allt annat löser det sig på ett eller annat sätt och nu ser jag förväntansfullt framåt vad Katedralskolans Tech Turku meeting för med sig och hur vi kommer vidare med utvecklingen av VR i Katedralskolan.

Lena Malmio
Katedralskolan i Åbo

Comments are closed.