Kehittäjäopettajan mietteitä Vaasasta OP02-kurssin kehittämisestä Lukion työelämäkumppanit –hankkeessa

Kehittäjäopettajan mietteitä Vaasasta OP02-kurssin kehittämisestä Lukion työelämäkumppanit –hankkeessa

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen kautta suunnitellut uudistukset lähtivät syksyllä liikkeelle henkilöstöyritys Baronan kanssa yhteistyössä suunnitellusta työnhakuprosessista. Baronan HR-koordinaattori Mari Fränti-Huhtalan yhteistyössä suunnitellun työnhakuprosessin tarkoitus oli antaa OP02-kurssin opiskelijoilla mahdollisuus harjoitella työnhaun eri vaiheita: työpaikkahakemuksen täyttämistä, työhaastatteluja ja työkäyttäytymiskyselyyn vastaamista. Muutama Vaasan lyseon lukion opiskelija sai myös kesätöitä prosessin kautta, ja loput varmuutta tulevaan työnhakuun. Työnhakuprosessin harjoittelua pidettiin tärkeänä. Luotua työnhakuprosessi-käytännettä jatketaan myös tulevana lukuvuotena entistä varmemmin ottein.

Yrittäjyysoppitunnin tarkoitus oli syventää lukiolaisten yrittäjyystietoisuutta yhteistyössä VES:n eli Vaasa Entrepreneurship Societyn kanssa. Oskari Kaskinen luennoi yrittäjyyskokemuksistaan, sekä yrittäjyyden ja opiskelun yhdistämisestä. Lisäksi hän avasi perinteisen yrityksen ja start up- yrityksen perustamisen vaiheita, sekä inspiroivia yritystarinoita. Oppitunti huipentui jäätelökioskin liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen pienryhmissä. Opinto-ohjaajat kävivät valmiit liiketoimintasuunnitelmat läpi ja palkitsivat parhaat suunnitelmat. Valinta oli vaikea, sillä arvioitavana oli iso pino taidokkaita ja innovatiivisia liiketoimintasuunnitelmia.

Edu+Job –messujen tehtäväpaketin suunnittelu lähti liikkeelle alkusyksystä Pohjanmaan Expon järjestämässä suunnittelukokouksesta. Pohjanmaan Expo:n Petra Långfors oli apuna tehtäväpaketin laatimisessa alusta lähtien. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Pohjanmaan TE-palveluiden Heli Haapamäen ja Ohjaamo-koordinaattori Anne Ojalan kanssa. Tapaamisten ja kokousten lisäksi lähes kaikkiin Edu+Job –messujen näytteilleasettajiin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan suunnittelin kysymyksiä rekrytointiin, koulutukseen ja työhön liittyen. OP02-kurssin opiskelijat lähtivät messuille mukanaan monipuolinen tehtäväpaketti, josta he saivat itse valita kysymykset joihin ottavat messuilla selvää. Tehtäväpaketin tekeminen loi uusia kontakteja, mutta oli jokseenkin työläs vuosittain toteutettavaksi. Toki tehtäväpaketin pohjaa voidaan todennäköisesti hyödyntää tulevinakin vuosina.

Senioreiden korkeakoulupäivän, eli toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnatun korkeakoulupäivän suunnitteluun osallistettiin Vaasan yliopiston, VAMK:n ja Vaasan lyseon lukion opiskelijoita. Yhteissuunnittelun tavoitteena oli saada korkeakoulupäivän sisältö vastaamaan lukio-opiskelijoita usein askarruttaviin kysymyksiin korkeakouluopinnoista, tuoda esiin ammattikorkeakoulun ja yliopiston eroja, sekä markkinoida Vaasan monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Suurin osa OP02- kurssin opiskelijoista vieraili korkeakoulupäivän aikana VAMK:ssa ja Vaasan yliopistossa. Pieni porukka vieraili Helsingin yliopiston Vaasan toimipisteen oikeustieteellisessä koulutuksessa. Vaasan lyseon lukiolla on yhteistyötä kaikkien näiden korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat saivat päivän aikana muistutuksen VAMK erillisvalinnasta, Vaasan yliopiston suoravalinnasta, sekä tutustumiskursseista.

Future Fun –teemapäivää on Vaasan lyseon lukion vuonna 2008 lanseeraama konsepti. Teemapäivän tarkoitus on tuoda eri alojen opiskelijoita ja ammatinharjoittajia kertomaan lukiolaisille heidän ura- ja koulutuspoluistaan. Päivän suunnittelu lähti liikkeelle siitä, että opiskelijat valitsivat heitä kiinnostavan alan. Valintojen määrien perusteella opinto-ohjaajat lähtivät etsimään eri koulutusten ja ammattien esittelijöitä. Alaesittelyiden lisäksi Future Fun -päivässä on joka vuosi ajankohtaiseen teemaan liittyvä Future-luento, sekä Fun-osio, joka sisältää Vaasan lyseon lukion taito- ja taideaineiden opiskelijoiden esityksiä. Tänä vuonna Fun-osion esiintyjäksi saatiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen Johanna Ollilla. Hän kertoi opiskelijoille tulevaisuuden työelämästä.

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen kautta teemapäivää uudistettiin muun muassa aikataulutuksen, ilmoittautumisen ja tiedottamisen osalta. Opiskelijoiden palautetta kerättiin edellisiä vuosia enemmän. Esittelijöiden ohjeistusta yhdenmukaistettiin ja päivän organisointia jatkossa helpotettiin. Lopputuloksena oli entistä eheämpi Future Fun –teemapäivä, johon osallistui n. 30 eri alojen esittelijää ja n. 520 opiskelijaa. Päivästä saatiin hyvää palautetta niin esittelijöiltä kuin opiskelijoiltakin. Kerätyn palautteen mukaan päivä vaikutti suurimman osan opiskelijoista jatko-opintosuunnitelmiin positiivisesti. Future Fun –teemapäivän kanssa samana päivänä järjestettiin myös MyTech-vierailu ja aineenopettajien kehittämispäivä.

Kaiken kaikkiaan uskon ja toivon, että OP02-kurssin hankkeen kautta kehitetyt käytänteet lisäsivät Vaasan lyseon lukion opiskelijoiden valmiuksia työnhakemiseen, yrittäjyystietoutta, tietoa korkeakouluopinnoista ja erilaisista ura- ja koulutuspoluista. OP02-kurssin kehittämisen lisäksi osallistuin lukuvuoden aikana muun muassa Lukion työelämäkumppanit -hankkeen osallistamistyöpajaan Turussa, ja MyTech-ohjelman käyttöönoton suunnitteluun. Olin myös mukana Vaasan yliopiston ja VAMK:n erillisvalinnan suunnittelussa ja siitä tiedottamisesta.

Lukion Työelämäkumppanit –hankkeen kautta luotujen uusien käytäntöjen luomisessa ehdottomasti parasta oli tarjota Vaasan lyseon lukion opiskelijoille räätälöityjä oppitunteja ja tehtäviä, sekä se että sai verkostoitua lukuisten eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kiitän yhteistyöstä myös Vaasan lyseon lukion hankkeessa mukana olevia pilottiopettajia. Odotan innolla mitä ensi vuosi ja OP01-kurssin ja muiden tulevien uusien käytänteiden kehittäminen tuovat tullessaan.

Hankkeen suunnitteluun sisältyi yhteistyötä eri oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Maaliskuisen suunnittelukokouksen kohokohtana laskiaspullat.

Lukion Työelämäkumppanit -hankkeen kautta kehitetyt käytänteet OP02-kurssille lukuvuonna 2018-2019:

  • Baronan kanssa yhteistyössä toteutettu työnhakuprosessi. Opiskelijan kokemuksia voit lukea TÄÄLTÄ.
  • Vaasa Entrepreneurship Societyn kanssa yhteistyössä toteutettu yrittäjyys-oppitunti. Opiskelijan kokemuksia voit lukea TÄÄLTÄ.
  • Edu+Job-messujen näytteilleasettajien ja Pohjanmaan Expo:n kanssa toteutettu tehtäväpaketti Opiskelijan kokemuksia messuista voit lukea TÄÄLTÄ.
  • OP02- kurssin opiskelijoiden korkeakoulupäivän kehittäminen. Opiskelijan kokemuksia voit lukea TÄÄLTÄ.
  • Future Fun -teemapäivän kehittäminen. Opiskelijan kokemuksia voit lukea TÄÄLTÄ 

Taru Leikas,

Opinto-ohjaaja Vaasan lyseon lukio

Comments are closed.