Monenlaista viritystä Luostiksessa

Monenlaista viritystä Luostiksessa

 

Työelämäkumppanit-hanke käynnistyi alkuvuodesta.  Aloitimme hankkeen omalta osaltamme järjestämällä maaliskuussa hyväntekeväisyystapahtuman lukiossamme. Tähän tarinaillaksi nimettyyn tapahtumaan pyydettiin esiintyjiksi eri alojen yrittäjiä ja asiantuntijoita.

Markus Hollmén on perustanut oman Lyyti-yrityksensä vuonna 2007. Ensi lukuvuonna lukiostamme pääsee TET-harjoittelijoita hänen palkittuun IT-alan yritykseensä.

Illasta meille poiki muun muassa tulevalle lukuvuodelle opiskelijoiden TET-paikkoja. Mehiläinen ja IT-alan yritys Lyyti lupautuivat ottamaan lukiolaisiamme yritykseensä työelämätutustujiksi sekä toimijoiksi muuhun yhteistyöhön.  Tarkoituksena on, että opiskelijat pääsevät yhdessä yritysten kanssa suunnittelemaan jatkoyhteistyökuvioita. Nuorten osallistaminen on siten punaisena lankana työelämäkumppanit-hankkeessamme.

Saimme keväällä myös kiinnostavan työelämäkumppanin Nuoret ja Talous-tahosta (ent. TAT). Ensi lukuvuonna lukiostamme lähtee n. 20 opiskelijaa Turun Yrityskylään ohjaajaksi yläkoululaisten yrityskyläpäivään. Lukiolaiset saavat tähän pestiinsä koulutuksen. Samaan aikaan hanke jatkuu lukiossamme, kun yhteiskuntaopin opettaja kouluttaa omista yhteiskuntaopin oppilaistaan talousasiantuntijoita. Tarkoituksena on, että nämä asiantuntijat pitävät Yrityskylään meneville ala- ja yläkouluikäisiä nuorille oman talouselämän oppitunnin ennen heidän virallista yrityskyläpäiväänsä.

 

Yrityskylä on monien mahdollisuuksien oppimisympäristö.

Kevään aikana poiki monenlaista muutakin yhteistyötä eri tahojen kanssa.  Uutta yhteistyötä voi tulla sattuman kautta. Ensin huomaat keskustelevasi siitä, miksi lukion pitkän ruotsin lukijat eivät uskaltaudu hakemaan Åbo Akademiin. Toisena hetkenä on ruotsinkielinen yrittäjä valmis tulemaan lukioon kertomaan opinnoistaan sekä työurastaan. Samalla hän toivoo saavansa lukiostamme hyviä hakijoita yritykseensä kesätöihin ja kielikylpyyn.

Mahdollisuuksia on siis monia.  Monet yrittäjät eivät vielä ymmärrä kaikkea sitä potentiaalia, mitä Suomen lukiopenkeillä kasvaa ja kehittyy. Hankeen kautta meillä on mahdollisuus tuoda sitä esille.

Heidi Autero

Turun Luostarivuoren Lyseo

Comments are closed.