Stig ombord

Stig ombord

Yhteistyössä Viikinkien kanssa

Hankkeen alkaessa suurimmaksi haasteeksemme arvelimme nousevan sen, miten saisimme omat kollegamme innostumaan yritysyhteistyöstä. Pelko oli kuitenkin turhaa sillä innokkaat kollegamme lähtivät avoimin mielin mukaan ja yhteistyö varustamo Viking Linen kanssa käynnistyi vauhdikkaassa myötätuulessa.  Alkuperäisen suunnitelman mukaan Viking Linen kanssa yhteistyötä tekevät oppiaineet olivat  ruotsi, matematiikka, fysiikka ja ilmaisutaito.

 

Yhteistyökumppanimme Viking Linen toiminta on niin laajaa, että oli helppoa keksiä, miten eri oppiaineet voisivat tehdä yrityksen kanssa yhteistyötä. Ajatuksena oli esimerkiksi, että ruotsin oppiaine voisi hyödyntää laivahenkilökunnan kielitaitoa muun muassa siten, että opiskelijat voisivat haastatella laivahenkilökuntaa ruotsiksi. Ilmaisutaito lähti yhteistyöhön laajasti mukaan; dramaturgiankurssilla on tarkoitus kirjoittaa syksyllä 2019 käsikirjoituksia mainosvideoita varten, jotka valmistetaan mainosvideokurssilla. Improvisaatio 2 -kurssin improillat suunnitellaan pidettäviksi osana laivan iltaohjelmaa. Fysiikan kursseilla vuorostaan keskittytään mm. roottoripurjeen toimintaan ja matematiikassa voidaan laskea laivan ruokahävikkiä sekä keskiarvoja matkustajien kulutuskäyttäytymisestä.

Viking Gracen roottoripurje

 

Alun perin tarkoituksena oli integroida yritysyhteistyö pienenä osana eri kursseihin, mutta koska sekä opettajat, että Viking Line innostuivat yhteistyöstä suunnitemat lähtivät lentoon. Lähdimme laajentamaan yhteistyötä siten, että aloimme suunnitella koko koulun viemistä laivalle. Tarkoituksena on  siis hyödyntää laivaa innostavana ja erilaisena oppimisympäristönä, sekä myös perehdyttää opiskelijoita laivahenkilökunnan työkuvaan. Tämän tarkoituksena on että opiskelijat saisivat paremman käsityksen siitä, mitä elämä lukio-opintojen jälkeen voi olla ja millaisia työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi laivavarustamo voi tarjota.

 

Lukioikäiset nuoret ovat yhteistyöyrityksellemme kiinnostava kohderyhmä, sillä ikäryhmä on Viking Linelle haaste. Mitä nuori aikuinen haluaa tehdä risteilyn aikana? Tavoitteena on siis myös antaa opiskelijoiden ideoida tekemistä laivalle ja miettiä miten laivan tiloja voisi tehdä houkuttelevammaksi nuorelle laivamatkustajalle.

 

 

Mikaela Friis ja Linda Latokartano,

Turun klassillinen lukio​

Comments are closed.