Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena Vaasassa kansainväliset kriisinhallintatehtävät

Lukion työelämäkumppanit -luennolla aiheena Vaasassa kansainväliset kriisinhallintatehtävät

Rauhanturvaaja piti Lukion työelämäkumppanit -luennon Vaasan Lyseon Lukiossa 3.12.2018. Paikalla oli historia ja yhteiskuntaopin opetusryhmiä ja muita asiasta kiinnostuneita opiskelijoita ja opettajia. Rauhanturvaaja kertoi luennon aikana omista rauhanturvaajakokemuksistaan komennukseltaan Libanonissa, mutta myös rauhanturvaajaksi kouluttautumisesta.

Luennossa rauhanturvaaja kertoi aluksi itsestään ja siitä, miten päätyi koulutuksen kautta Libanoniin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Hän kertoi myös suomalaisen jääkärikomppanian tehtävistä ja yhteistoiminnasta ranskalaisen pataljoonan kanssa. Luennolla saimme kuulla mm. rauhanturvaajan työarjesta kriisialueella, työtehtävistä sekä työn hyvistä ja huonoista puolista.

Luennolla kävi selväksi, että rauhanturvaajan täytyy olla hyväkuntoinen ja erittäin sitoutunut työhönsä. Tehtävät kriisialueella eivät kuitenkaan vaikuttaneet hengenvaarallisilta, mitä jotkut olisivat saattaneet kuvitella. Myös työstä saatu palkka kuulosti yllättävän korkealta, kun Suomen Puolustusvoimat kustantavat palkan lisäksi myös suurimman osan ruuista, majoituksesta, vaatteista ja lennoista.

Rauhanturvaajan työssä pääsee tutustumaan myös toisiin kulttuureihin ja työtehtävät vaativat kulttuurituntemusta. Silti käytännön työtehtävissä kohdemaassa korostuu aina neutraalisuhtautuminen kaikkiin osapuoliin. Myös varuskunnassa kulttuurit kohtaavat, koska komppania koostui puoliksi suomalaisista ja puoliksi ranskalaisista joukoista, jotka tekivät tiiviisti yhteistyötä koko ajan. Siitäkin löytyi huonoja puolia, sillä esimerkiksi suomalaiset sotilaat eivät pitäneet ranskalaisesta aamiaisesta, joka koostui patongista ja muroista.

Luento oli opiskelijoille hyödyllinen, sillä se tarjosi uutta tietoa rauhanturvaajan työstä, ja mahdollisesti sai opiskelijoita kiinnostumaan enemmän Suomen Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä. Näin luento tarjosi yhden vaihtoehdon lisää tulevaisuuden suunnitelmiin. Työelämän tuntemuksen ja erilaisten kansainvälisten uravaihtoehtojen lisääminen tällaisen luennon kautta on tärkeää, koska vielä varsinkin lukion aloittaneet pystyvät kurssivalinnoillaan vaikuttamaan kirjoitusmahdollisuuksiin ja myöhemmin jatko-opiskelupaikan saamiseen.

Teksti: Eemeli Uunila ja Oskari Vilenius
Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.