TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

TASE on vuonna 2019-2020 toteutettava laaja verkostohanke, jonka tavoitteena on opiskelukustannusten alentaminen toisen asteen koulutuksissa. Tavoitteen mukaisia pilotteja toteutetaan seuraavin toimintakokonaisuuksin:

  1. Kartoitetaan oppimateriaali- ja työvälinekustannukset pilottialoilla sekä selvitetään materiaalin hankinnan ja kilpailutusten ohjeistukset.
  2. Selvitetään opintojen kannalta välttämättömät kustannukset ja kokeillaan sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, kerätään kokeilun vaikutukset oppimistuloksiin ja tuetaan opettajia uusien pedagogisten prosessien käyttöönotossa.
  3. Koostetaan digitaalisia oppimateriaaleja ja oppimateriaalipankki sekä olemassa olevista että hankkeessa tuotettavasta uudesta oppimateriaalista.
  4. Luodaan seurantajärjestelmä pilotoinnin opiskelijakohtaisten kustannussäästöjen todentamiseksi.
  5. Kehitetään ja kokeillaan yhteishankinnan ja yhteiskäytön prosesseja.

Toimenpiteiden kustannusvaikutukset arvioidaan pilotoinnin päättyessä, ja seurantaa jatketaan hankkeen jälkeen.

Tervetuloa eOppimateriaaliwebinaariin 12.11.2020. Lue lisätietoja tästä! (linkki toiselle sivulle)

Tuotetut digitaaliset materiaalit:

Luettelo alentamispiloteissa tuotetuista lukiokoulutuksen materiaaleista (päivitetty 4.1.2021). PDF-tiedosto.

Luettelo alentamispiloteissa tuotetuista ammatillisen koulutuksen materiaaleista (päivitetty 4.1.2021). PDF-tiedosto.

Hankkeen toteutusverkostossa ovat mukana seuraavat koulutuksen järjestäjät:

– Turun kaupunki (lukio- ja ammatillinen koulutus)

– Koulutuskuntayhtymä Tavastia

– Salon seudun koulutuskuntayhtymä

– Jyväskylä koulutuskuntayhtymä Gradia

– Tampereen kaupunki (lukiokoulutus ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu)

– Työtehoseura

– Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

– Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

– SASKY koulutuskuntayhtymä

– Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

– Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sen hallinnoinnista vastaa Turun kaupungin konsernihallinnon projektitoimisto. Lisäksi Turun kaupunki koordinoi hanketeeman valtakunnallista kehittämistä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Salonen
Turun kaupungin konsernihallinto
etunimi.sukunimi@turku.fi