M.O.T. – Monenlaisia oppijoita työpaikalla

MOT_logo_CMYK-01Hankkeen tavoitteena on kehittää erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta sekä monipuolistaa työssoppimisen toteutustapoja. Hankkeessa kehitetään maakunnallisesti yhteisiä toimintamalleja työssäoppimisen toteuttamiselle ja tähän liittyvälle työelämäyhteistyölle. Keskeistä hankkeessa on luoda toimintamalleja, jotka edistävät erilaisia tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia suorittaa entistä suurempi osa opinnoistaan työelämässä. Tämä vaatii:

  • erilaisia tuki- ja ohjaustoimia tarvitsevien opiskelijoiden työelämäosaamisen lisäämistä
  • opetuksen ja ohjauksen kehittämistä oppilaitoksessa (ohjausprosessien kuvaaminen)
  • työpaikalla tapahtuvan ohjauksen ja ohjausosaamisen kehittämistä
  • työelämän kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä työssäoppimispaikkojen saamiseksi
  • työssäoppimisen laadun varmistamista esim. yhteisten laatukriteerien avulla

Hankkeen keskeinen tavoite on erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämässä tapahtuvan oppimisen edistäminen. Koska tavoite on laaja ja sitä voidaan lähestyä monilta eri suunnilta, on hankkeessa kehitettävät toimenpiteet jaettu kahteen teemaan:

  1. Oppilaitoksessa tapahtuvan ohjauksen ja joustavien opintopolkujen kehittäminen
  2. Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen

Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorisotakuun toteutumista vähentämällä ammatillisen koulutuksen keskeytymisiä sekä vahvistamalla nuorten työelämäyhteyksiä.

 

MOT hankkeen aikana kehitettyjä tuotteita:

Työelämävalmennus – kannattava panostus opiskelijan työllistymiseen

Ryhdikästä työssäoppimista – lisäpalikka uuden opettajan työkalupakkiin

Työssäoppiminen tutuksi -opinnot – 16 tunnissa työssäoppimisen mestariksi

Oikea paikka nuorelle – juuri sinua palveleva työssäoppimispaikka

Laatua työssäoppimiseen

Tuetusti työtä kohti! – suunnitelmallinen työelämäjakso ammatinvalinnan ja urapolun tukena, malli ammatillisille oppilaitoksille

Työelämä tutuksi – draamallinen integraatio

Opinnot valmiiksi -vaikka viiveellä!

Osaan jo! – työssäoppijan muistilista/huoneentaulu

TOP-vuosikello

Erityisen laajaa työssäoppimista

Kolme päivää työssä ja kaksi päivää koululla

Mentoroimalla taitoa työssäoppimisen ohjaukseen

Työanalyysi ja työohjekortit

Opiskelijasta työntekijäksi!

Jatkosuunnitelma opiskelijoille

Koti- ja puhdistuspalveluiden ammattilaiseksi työssäoppien

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan lähtötason testistö!

PONNAHDUS oppimaan

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Liisi Mattila
puh. 0401283702, liisi.mattila@turku.fi

Projektipäällikkö Anu Parantainen
puh. 0449073475, anu.parantainen@turku.fi